Kursplan för Projektkurs i matematisk och statistisk modellering

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject course in mathematical and statistical modelling
 • KurskodMVE385
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20127
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Optimering, Statistisk inferens, Matematisk modellering

Syfte

Att få insikt om vad det innebär att planera och genomföra ett verkligt eller verklighetsbaserat projekt inom matematisk eller statistisk modellering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa matematiska och/eller statistiska metoder för att modellera och lösa verklighets-baserade problem.
 • Ha insikt om användningen av matematik och statistik i industrin.
 • Ha etablerat kontakt och kommunikation med industrin.

Innehåll

Verkliga eller verklighets-baserade problem kommande från industriella partners, som skall lösas i kommunikation med dessa partners. Föreläsningar om innovationsteori, innovationssystem och kommersialisering. Besök hos industriella partners och deras företag.

Organisation

Huvuddelen av kursen består av projektarbete i grupper, med regelbunden handledning. I kursen ingår också några få obligatoriska föreläsningar.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar relaterade till de olika projekten.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända projektrapporter levererade till de industriella partners. Skriftlig och muntlig presentation av projekten. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och deltagande i aktiviteter i samband med dessa.