Kursplan för Miljö och matematisk modellering

Kursplan fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironment and mathematical modelling
 • KurskodMVE346
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59121
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0215 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 01 Jun 2021 fm J_DATA
  • 09 Okt 2020 fm J_DATA
  • 25 Aug 2021 fm J_DATA

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen MVE161

  Syfte

  Kursen syfte är att inspirera och stimulera studenten att reflektera över vad en hållbar samhällsutveckling innebär, såväl i sin egen vardag som i sin framtida yrkesroll. För att göra det krävs både en grundläggande förståelse för vad begreppet "hållbar utveckling" betyder och kännedom i hur dagens användning av jordens naturresurser skapar hållbarhetsproblem, samt kunskap om olika möjligheter för att hantera dessa problem. Målsättningen med kursen är att genom modellerings-orienterade studier av en serie miljö-relaterade hållbarhetsproblem ge studenten kunskap och verktyg för att modellera, studera och diskutera komplexa hållbarhetsproblem i sin framtida yrkesutövning.
   

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter kursen skall teknologen ha skaffat sig en god förmåga att kunna:

  • redogöra för betydelsen av hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala
  • översiktligt redogöra för människans inverkan och effekter på jordens klimat och samhällets användning av energi
  • redogöra för utmaningar och strategier för att minska människans påverkan på klimatet
  • sätta upp matematiska modeller av valda miljö- och energisystemproblem, lösa eller simulera dessa modeller, samt analysera resultaten och modellens kvalitéer och begränsningar givet olika syften
  • redogöra för några centrala begrepp, argument och modelleringstekniker som är vanliga inom miljö- och energisystemmodellering.

  Innehåll

  Kursen innehåller tre delar:

  A. Introduktion till begreppet hållbar utveckling och en översikt över centrala miljö- och resursproblem

  B. De globala klimatförändringarna

  • Introduktion till vetenskapen bakom den globala klimatförändringarna
  • Enkla klimatmodeller
  • Politik och styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser
  C. Energisystemets omställning
  • Det globala energisystemet
  • Integration av förnyelsebara tekniker i elsystemet, teori och modellering.

  Organisation

  Kursen består av material för självstudier, seminarier, föreläsningar, inlämningar och datorlabbar.

  Litteratur

  Kompendium och texter som görs tillgängliga via kursens digitala lärandeplattform. Eventuell ytterligare kursbok meddelas senare.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på projektet så ingår: redovisning av labbprojekt och skriftlig inlämning. Den skriftliga tentamen genomförs som en datortentamen.