Kursplan för Stokastiska processer

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStochastic processes
 • KurskodMVE330
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20153
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En av kurserna
MVE140 Foundations of probability theory
TMS110 Markov theory
MVE170 Basic Stochastic Processes
TMS125 Basic Stochastic Processes F
MVE135 Random Processes with Applications
eller motsvarande. Kontakta examinator för mera information.

Syfte

Kursen skall ge solida kunskaper om stokastiska processer, tillräckliga för användningar på alla nivåer inom matematiska vetenskaper och naturvetenskaper. En avancerad behandling av stokastiska processer vilar på sannolikhetsteori och matematisk analys, och syftet med kursen är att ge en sådan behandling. Därmed finns ett fokus på bevis och stringens.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen skall ge solida kunskaper om stokastiska processer, tillräckliga för användningar på alla nivåer inom matematiska vetenskaper och naturvetenskaper. En avancerad behandling av stokastiska processer vilar på sannolikhetsteori och matematisk analys, och syftet med kursen är att ge en sådan behandling. Därmed finns ett fokus på bevis och stringens.

Innehåll

Stationära och svagt stationära processer. Gaussiska processer. Förnyelse teori och köteori. Martingaler.

Organisation

Föreläsningar. Läsuppgifter.

Litteratur

Grimmett G. and Stirzaker D.: Probability and Random Processes, Third
Edition 2001. Chapters 6 and 8-12.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemuppgifter och/eller en skriftlig examen.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.