Kursplan för Projektkurs i fysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics project
 • KurskodMVE285
 • Omfattning4,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBASS
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 95116
 • Max antal deltagare180
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 4,5 fup
Betygsskala: UG
4,5 fup

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenterna förbättrar sin förmåga att arbeta i grupp och tillägnar sig fördjupade kunskaper i fysik genom experimentellt och teoretiskt arbete i projektform. Syftet är också att projekten, genom att vara konkreta "hands-on" aktiviteter, stimulerar till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • formulera, planera, utföra och redovisa (skriftligt och muntligt) ett projektarbete inom ämnesområdet fysik.
  • inhämta och kritiskt granska information från olika typer av källor.
  • utföra mätningar.
  • använda mätresultat för att konstruera enkla matematiska modeller.
  • använda mätresultat till att dra slutsatser om mätobjektet.

  Innehåll

  • Mätteknik och modellering.
  • Fördjupningar i mekanik, termodynamik och elektromagnetism (inklusive elektronik).

  Organisation

  • Introduktions- och temaföreläsningar om för olika projekt aktuella fysikområden.
  • Grupparbete (planering, utförande och analys) med experimentella eller teoretiska projekt.
  • Redovisning (skriftligt och muntligt).

  Litteratur

  Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1, Heureka! Fysik 2 (Natur och Kultur).
  Utdelat material.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i grupparbetet och vid redovisningar. Redovisningen av projekt sker i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Projekten bedöms i skala Godkänd och Underkänd. För att erhålla slutbetyget Godkänd krävs att samtliga projekt är godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-12-19: Examinator Examinator ändrat från Caroline Adiels (beckc) till Magnus Hörnqvist Colliander (magnuh) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]