Kursplan för Linjära statistiska modeller

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear statistical models
 • KurskodMVE190
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20139
 • Max antal deltagare100
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em J
 • 08 Apr 2021 em J
 • 19 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99222
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MVE155 Statistisk slutledning eller motsvarande kurs

  Syfte

  Förstå den gemensamma matematiska strukturen för linjära regressions modeller och generaliserade linjära modeller; konstruera och använda dessa modeller för dataanalys med hjälp av statistisk inferens och lämplig programvara; tolka resultaten och känna till modellernas begränsningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för den gemensamma matematiska strukturen för linjära regressionsmodeller och generaliserade linjära modeller 
  • konstruera och använda dessa modeller för dataanalys med hjälp av statistisk slutledning och lämplig programvara
  • tolka resultaten och känna till modellernas begränsningar
  • identifiera situationer för vilka linjära modeller kan tillämpas och skatta och tolka parametrar
  • prediktera framtida värden och testa hypoteser med hjälp av lämplig programvara som till exempel R
  • konstruera regressionsmodeller som passar för nuvarande data men som kan generaliseras till framtida observationer
  • redogöra för modellbegränsningar och identifiera situationer där den tilltänkta modellen inte är lämplig givet data

  Innehåll

  Kursen täcker följande:
  • Enkla linjära modeller, multivariata linjära modeller, och underliggande antaganden 
  • Trade-off mellan varians och bias 
  • Egenskaper för minsta kvadratsmetods-skattare 
  • Identifiering av outliers och användandet av residualer och andra mått för att verifiera att modellantaganden uppfylls 
  • Användandet av kategoriska kovariater i regression 
  • Testandet av parametrar med hjälp av t-test 
  • Goodness-of-fit mått som R2 and modifierad R2 
  • Konfidens och prediktionsintervall 
  • Multikolinearitetsproblemet 
  • Modellval med hjälp av giriga algoritmer och AIC 
  • Modellval med hjälp av partiellt F-test 
  • Prediktionsfel och korsvalidering 
  • Interaktion mellan kovariater 
  • En introduktion till generaliserade linjära modeller, exponentialfamiljen och asymptotiskt egenskaper för MLE-skattare 
  • Test-procedurer för generaliserade linjära modeller

  Organisation

  Föreläsningar; veckovisa (eller nästan veckovisa) mini-projekt och presentationer.

  Litteratur

  Uppdateras varje år - var vänlig konsultera kurshemsidan

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Summeringsrapport av de veckovisa mini-projekten; en slutlig projektrapport; en skriftlig tentamen. Närvaro vid de veckovisa presentationerna av mini-analyserna är obligatorisk. Se kurshemsidan för information om hur man kompenserar för frånvaro

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-04-14: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
    [32892, 53872, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
   • 2021-01-27: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-04-08 Eftermiddag till 2021-04-08 Eftermiddag av E Eriksson
    [2021-04-08 7,5 hp, 0108]
   • 2021-01-27: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av E Eriksson
    [32892, 53872, 2], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten