Kursplan för Statistisk slutledning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical inference
 • KurskodMVE155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20133
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2023 em J
 • 08 Jun 2023 fm J
 • 15 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i sannolikhet och statistik på 7,5 hp.

Syfte

Att ge insikt i tekniker för behandling av flerstickprovs datamängder, försöksplaneringssätt, och lämpliga statistiska test för sådana data.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- sammanfatta flerstickprovs datamängder i ett meningsfullt och informativt sätt, 

- känna igen flera grundläggande typer av statistiska problem som motsvarar olika försöksplaneringssätt, 

- uppskatta relevanta parametrar och utföra lämpliga statistiska test för  flerstickprovs datamängder.

Innehåll

Detta är en fortsättningskurs i matematisk statistik som inför följande centrala frågor av statistisk slutledning: 

försöksplanering och sammanställning av data 

- maximum likelihood skattning av parametrar, bootstrap - parametrisk och icke-parametrisk inferens 

- variansanalys, linjär regression, chi-kvadrat tester 

- introduktion till Bayesiansk inferens.

Organisation

Föreläsningar, övningar och R-studio datordemonstrationer.

Litteratur

Mathematical statistics and data analysis by John A. Rice. Föreläsningsantekningar på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tenta. Frivilliga moment som kan ge bonuspoäng på tentan kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-03-20: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-08-15 tillagt av Elisabeth Eriksson
   [35988, 58179, 3], Ny tenta för läsår 2022/2023, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2023-01-10: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-06-08 tillagt av Elisabeth Eriksson
   [35988, 58179, 2], Ny tenta för läsår 2022/2023, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-09-28: Examinator Examinator ändrat från Serik Sagitov (serik) till Aila Särkkä (aila) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 1]