Kursplan för Matematisk statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodMVE090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 03 Jun 2022 em J
 • 08 Okt 2021 fm J
 • 26 Aug 2022 fm J
0206 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Analys i en och flera variabler samt linjär algebra.

  Syfte

  I kursen ges grundläggande kunskaper i sannolikhets- och statistikteori, med speciellt beaktande av sådana moment som är av betydelse inom Automation och mekatronik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  förstå hur slumpmässig variation i mätningar och data påverkar slutsatser och beslut som kan tas, samt att ha praktisk kunskap i att hantera dessa variationer.

  Innehåll

  Grundläggande sannolikhetsteori, slumpmodeller (stokastiska variabler och deras fördelningar), stokastisk simulering och statistisk slutledning (inferens). Exempel på moment som ingår och är speciella för Automation och mekatronik är tillförlitlighets- och köteori.

  Organisation

  Föreläsningar och övningar.

  Litteratur

  Meddelas i kurs-pm.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig redovisning av projektuppgifter. Skriftlig tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning tillåten