Kursplan för Vetenskaplig visualisering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnScientific visualization
 • KurskodMVE080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20129
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i matematik, numerisk analys, programmering och datastrukturer samt Matlabprogrammering. Eftersom detta är en introduktionskurs till visualisering krävs ingen tidigare kunskap om datorgrafik.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en översikt av verktyg och tekniker för vetenskaplig visualisering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * tänka i visualiseringstermer
  * producera klargörande grafik i ett antal vanliga situationer
  * använda avancerad Matlabgrafik och grundläggande ParaView
  * konstruera grafiska användargränssnitt med Matlab

  Innehåll

  Lösandet av beräkningsproblem med hjälp av dator genererar ofta stora datamängder. Denna kurs handlar om hur datorgrafik kan användas för att visualisera data för att få bättre förståelse av problem och lösning. I enkla fall kan kanske lösningen representeras som en kurva. Mer komplicerade problem har lösningar i form av ytor eller volymer, kanske tidsberoende. Många matematiska problem genererar kanske inte så stora datamängder men kräver förståelse av mer än tre dimensioner. Kursen innehåller följande delar: Olika tekniker för att visualisera ytor, volymer och andra geometriska objekt. Animation. Interaktion. Något om konstruktion av användargränssnitt. Avancerad Matlabgrafik. ParaView samt kort om OpenGL och GeoGebra. Nödvändiga datorgrafiska grundbegrepp som transformationer och ljusmodeller.

  Organisation

  Föreläsningar och datorlaborationer. Laborationerna, som utgör en väsentlig del av kursen, består av flera uppgifter där studenten får lösa olika visualiseringsproblem.
  Uppgifterna är hämtade från numerisk analys och tillämpad matematik.
  Var god se kurshemsidan för mer information. 

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar, artiklar och manualer.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriska laborationer och hemtentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.