Kursplan för Specialkurs teknisk matematik

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTopics in engineering mathematics
 • KurskodMVE065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Varierar från tillfälle till tillfälle

Syfte

Fördjupning inom något givet matematiskt ämne.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

– modellera, analysera och lösa problem inom vissa områden av teknisk matematik.

Kursen läses normalt enskilt eller i mycket små grupper, varför innehållet varierar mellan tillfällen. Därför varierar också de detaljerade lärandemålen mellan tillfällena, enligt överenskommelse mellan den studerande och examinatorn.

Innehåll

Varierar från tillfälle till tillfälle.

Organisation

Varierar från tillfälle till tillfälle.

Litteratur

Varierar från tillfälle till tillfälle.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftliga inlämningar och muntliga presentationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.