Kursplan för Specialkurs teknisk matematik

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTopics in engineering mathematics
 • KurskodMVE065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 20162
  • Sökbar för utbytesstudenterNej

  Poängfördelning

  0105 Tentamen 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  7,5 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Varierar från tillfälle till tillfälle

    Syfte

    Fördjupning inom något givet matematiskt ämne.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    – modellera, analysera och lösa problem inom vissa områden av teknisk matematik.

    Kursen läses normalt enskilt eller i mycket små grupper, varför innehållet varierar mellan tillfällen. Därför varierar också de detaljerade lärandemålen mellan tillfällena, enligt överenskommelse mellan den studerande och examinatorn.

    Innehåll

    Varierar från tillfälle till tillfälle.

    Organisation

    Varierar från tillfälle till tillfälle.

    Litteratur

    Varierar från tillfälle till tillfälle.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Skriftliga inlämningar och muntliga presentationer.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.