Kursplan för Matematisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus
 • KurskodMVE045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2021 em L
 • 03 Jan 2022 em J
 • 23 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter en viss matematisk mognad som lämpligen inhämtas via de tidigare kurserna i programmet.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning användbar i fortsatta studier och yrkesverksamhet. Kursen skall ge kunskaper i envariabelanalys nödvändiga för övriga kurser inom IT-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna definiera och manipulera elementära funktioner och algebraiska uttryck
 • förklara begreppen derivata och integral och kopplingen dem emellan
 • beräkna integraler både analytiskt och numeriskt
 • förklara optimalitetskriterier
 • kunna lösa enklare differentialekvationer
 • approximera funktioner med polynom samt framställa dem som potensserier
 • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning

Innehåll

Grundläggande analys i en variabel: elementära funktioner, gränsvärdesbegeppet, kontinuitet och deriverbarhet för reella funktioner, medelvärdessatsen, Riemannintegralen, primitiva funktioner och kopplingen till integraler, tillämpningar av intregralberäkningar på volymer av kroppar och längden av kurvor, enklare differentialekvationer, Taylorutvecklingar och approximationer av funktioner, komplexa tal

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Calculus, a Completa Course av R. A. Adams Addison Wesley Longman

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig examination. Frivillig dugga som kan ge bonuspoäng till tentan kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-10-14: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Lindholmen-salar av moty
   [2021-10-29 7,5 hp, 0105]
  • 2021-07-07: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-10-30 Eftermiddag till 2021-10-29 Eftermiddag av Zoran Konkoli
   [2021-10-30 7,5 hp, 0105]