Kursplan för Komplex matematisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComplex mathematical analysis
 • KurskodMVE025
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Matematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57128
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 em J
 • 30 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematikkurser.

Syfte

Att behandla den grundläggande teorin för komplexa funktioner och om viktiga tillämpningsområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 • definiera grundläggande begrepp och bevisa grundläggande satser i komplex, analys,
 • konstruera och analysera Möbiusavbildningar samt andra konforma avbildningar,
 • hitta Taylor- och Laurentserieutvecklingar av holomorfa funktioner,
 • beräkna residyer,
 • bestämma vissa reella integraler samt konturintegraler med hjälp av residykalkyl,
 • använda Laplace- och z-transformen för att lösa vissa ekvationer.

Innehåll

Analytiska och harmoniska funktioner. Elementära funktioner och deras avbildningsegenskaper. Flertydiga funktioner, förgreningspunkter. Komplex integration. Cauchys sats. Cauchys integralformel. Taylor- och Laurentutvecklingar. Isolerade singulära punkter. Residykalkyl. Beräkning av Fouriertransform med residykalkyl. Konforma avbildningar. Möbiusavbildningar. Tillämpningar av konforma avbildningar på Laplace ekvation i planet. Argumentprincipen. Laplacetransformer och tillämpningar på ordinära differentialekvationer. z-transfomer. Linjära system. Nyquistdiagram.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

Beck, Marchesi, Pixton och Sabalka: A First Course of Complex Analysis
Kompletterande material på kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Examinator Examinator ändrat från David Witt Nyström (wittnyst) till Elizabeth Wulcan (wulcan) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 1]