Kursplan för Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanical performance of engineering materials
 • KurskodMTT100
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2024 fm J
 • 05 Apr 2024 fm J
 • Kontakta examinator
0211 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i materialteknik eller liknande

Syfte

Kursen behandlar mekaniskt beteende och prestanda för olika materialklasser och de provningsmetoder som används för att utvärdera dessa. Kursen kommer att fokuseras på metaller, men polymerer, kompositer och keramer kommer också att ingå.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Förstå spännings- och töjningskoncept på global nivå i en komponent och på lokal nivå påverkad av defekter, mikrostruktur och sprickor. 2. Tillämpa kunskap om bakomliggande mekanismer för att beskriva töjningsbeteende hos material: elasticitet, monoton plasticitet och brott inkluderande effekter av tid, töjning och temperatur. 3. Tillämpa kunskap om bakomliggande mekanismer för att beskriva töjningsbeteendet hos sega metaller utsatta för cyklisk belastning inklusive cyklisk plastisk deformation, sprickinitiering och sprickutbredning. 4. Förklara hur olika brottprocesser ger upphov till olika topografier på brottytor, och vice versa, att förklara hur en komponent har havererat genom analys av brottytor och lastförhållanden. 5. Beskriva viktiga provmetoder och standarder för utvärdering av mekaniska egenskaper. 6. Analysera och tolka resultat från mekanisk provning och beskriva materialbeteendet med hjälp av enkla materialmodeller. 7. Ta en aktiv roll i diskussioner om materialval för lastbärande komponenter. 8. Analysera och kommunicera metodik och slutsatser från materialundersökningar som publicerats i vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Kursen omfattar olika metoder för analys av mekaniskt beteende: drag-, böj-, hårdhets-, brottseghets-, kryp- och utmattningsprovning. Tolkning av resultat, begränsningar och korrelation med enkla fysikaliskt baserade eller empiriska modeller för att beskriva beteendet ingår. Viktiga frågor inkluderar hur brott har inträffat, hur brottytor kan tolkas (fraktografi), hur uppmätta materialegenskaper skall beskrivas och vilken prestanda som därmed kan förväntas i applikationer.

Organisation

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Laborationer som syftar till att praktiskt undersöka mekaniskt beteende hos metaller vid monoton och cyklisk deformation.
 • Fallstudie, där publicerade forskningsartiklar läses, tolkas och rapporteras.

 • Litteratur

  Kursen baseras på böckerna:
 • Meyers and Chawla, Mechanical Behavior of Materials, 2nd ed, Cambridge Univ Press 2009.
 • Hosford, Mechanical Behavior of Materials, 2nd ed, Cambridge Univ Press 2010
 • För vissa avsnitt, tillhandahålls litteraturutdrag från andra böcker

  Examination inklusive obligatoriska moment

 • Skriftlig tentamen (handskriven)
 • Laborationsrapporter
 • Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.