Kursplan för Förbränningsmotorteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInternal combustion engines
 • KurskodMTF241
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06123
 • Max antal deltagare85
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Konstruktionsövning + lab 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0220 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 29 Okt 2020 em J
  • 05 Jan 2021 em J
  • 23 Aug 2021 em J

  I program

  Examinator

  • Lucien Koopmans
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurs(er) i termodynamik och strömningslära.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om förbränningsmotorer. En genomgång av de grundläggande principer som styr motorkonstruktion och funktion ges. Vidare täcker kursen hur driftsegenskaper, effekt, verkningsgrad och utsläpp, beror på en motors konstruktion och drifttillstånd.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förklara en förbränningsmotors (och i viss mån hela drivlinans) egenskaper såsom effekt, vridmoment och verkningsgrad.
  • beskriva och förklara de fenomen som pågår i en förbränningsmotor, såsom gasväxling, förbränning och utsläppsbildning.
  • utföra beräkningar på motorns driftsparametrar, termodynamiska cyklar och termokemi
  • reflektera över förbränningsmotorns roll ur både ett hållbarhets och etiskt perspektiv, både vad gäller transportsystemet och emissionsproblematiken.

  Innehåll

  Kursen är en grundkurs i Förbränningsmotorteknik som ger studenten tillräckliga kunskaper att ta aktiv del i konstruktion och utveckling inom fordonsindustrin.

  Kursen är kopplad främst till tre globala hållbarhetsmål nämligen:

  • #3, hälsa och välbefinnande, till exempel avgasemissioner
  • #7, hållbar energi för alla, till exempel verkningsgrad / CO2
  • #13, bekämpa klimatförändringar, till exempel verkningsgrad / CO2

  Organisation

  Kursen är upplagd som en föreläsningsbaserad kurs kompletterad med två tekniska inlämningsuppgifter och en etikuppgift. Det ingår också några räkneövningar, en motorlab och en motordemonteringsövning. I slutet av läsvecka 3 (troligtvis lördag) ligger en dugga.

  Litteratur

  I första hand används John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, second edition, McGraw-Hill 2018, ISBN 978-1-260-11610-6. Utöver läroboken kommer några tekniska rapporter och material som visats i lektionen att användas som kursmaterial.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Det finns en dugga där viss problemlösning testas, och en skriftlig sluttentamen. Deltagande i laborationer och avslutade inlämningsuppgifter är en förutsättning för att bli godkänd på kursen. Duggan är inte obligatorisk men rekommenderas starkt då ett godkänt resultat där underlättar den slutliga tentan.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten