Kursplan för Material- och tillverkningsteknik

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial and manufacturing technology
 • KurskodMPR095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55157
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 fm J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J
0211 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger direkt vidare på kursen Materialteknik och bygger även på kurserna Statik & hållfasthetslära och hållfasthetslära.

Syfte

Kursen ger baskunskaper om industriella tillverkningsmetoder för metalliska material. Tonvikt läggs på förståelse för kopplingen mellan tillverkningsprocessen, materialegenskaperna samt produktens utformning och slutliga egenskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva de viktigaste tillverkningsmetoderna för metalliska material
 • Förklara och beräkna hur tillverkningsprocesserna påverkas av materialegenskaperna och kunna dimensionera verktyg och maskiner utifrån detta
 • Förutsäga och förklara hur materialens struktur och egenskaper förändras som ett resultat av tillverkningsprocesser
 • Föreslå en metod som ger lämpliga egenskaper och motivera förslaget
 • Beskriva hur andra produktegenskaper såsom ytor och toleranser påverkas av tillverkningsprocessen
 • Uppskatta produktionshastigheter samt ta fram underlag för kostnadsuppskattningar vid skärande bearbetning
 • Anpassa produktens utformning för de viktigaste kombinationerna av material och tillverkningsprocess
 • Utgående från korrosionens grunder bedöma risken för olika korrosionstyper och anpassa produktens utformning för att motverka korrosion och därmed säkra produktens livslängd
 • Innehåll

  Kursen bygger i stora avseenden vidare på kursen materialteknik och tar sin utgångspunkt i samspelet mellan material, tillverkningsprocess och produkters egenskaper. Kursen belyser de olika samverkande delarna i en processkedja som krävs för att framställa färdiga komponenter och produkter med specifika egenskaper. Kursen har ett fokus på vanliga storskaliga tillverkningsmetoder för serieproduktion, vilka exemplifieras med typiska industriella tillämpningar. Exempel ges även på ny utveckling och tillämpning av metoderna. Dessutom innehåller kursen en introduktion till additiva metoder för kortserietillverkning av högteknologiska komponenter såväl som för prototyper. I kursen ges för de olika processerna exempel på konstruktionsregler och begränsningar vilka bygger på en förståelse för samspelet material-tillverkningsprocess. Korrosion påverkar livslängden hos många produkter i metalliska material, och därmed resursanvändningen vilket är viktigt med hänsyn till miljön.

  Områden vilka behandlas i kursen:

 • Metallers gjutning, gjutmetoder och gjututrustningar.
 • Grundläggande teori för plastisk formning av metaller
 • Formande metoder för metaller: Dragning, valsning, smide, strängpressning och plåtformning
 • Additiv tillverkning med fokus på metaller
 • Grundläggande teori för skärande bearbetning
 • Skärande bearbetning för metalliska material såsom svarvning, fräsning och borrning.
 • Val av tillverkningsmetod med hänsyn till geometrisk form, material, tolerans och ytjämnhet
 • Korrosion; grundläggande mekanismer, typer, skydd och ytbehandlingsmetoder.
 • Fogningsmetoder, främst svetsning

 • Organisation

  Kursen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer samt en konstruktionsuppgift. Laborationerna behandlar korrosion och bearbetningsmetoder. Konstruktionsuppgiften behandlar tillverkningsberedning av en verklig detalj.

  Litteratur

  Kompendium Materialteknik - Korrosion
  Ytterligare litteratur anvisas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med skriftlig tentamen. För slutbetyg i kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationer och laborationsrapporter tillsammans med godkänd konstruktionsuppgift.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.