Kursplan för Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing processes
 • KurskodMPR034
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34116
 • Max antal deltagare88 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 24 Okt 2023 em L
 • 04 Jan 2024 em J
 • 20 Aug 2024 em J
0211 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundkurs i tillverkningsteknik.

  Syfte

  Kursens syfte är att sätta in tillverkningsprocesser i ett produktionssammanhang. Målet är vidare att träna några viktiga ingenjörsuppgifter inom detta område; process-utveckling och -optimering, lösning av kvalitetsrelaterade problem samt processval.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva de viktigaste tillverkningsprocesserna med avseende på tillämpningar, ekonomi och miljöpåverkan.
  - Förklara tillverkningsprocessers roll i ett produktionssystem, inklusive deras behov av lämplig utrustning, verktyg och automation baseras på till exempel produktionsvolymen.
  - Förstå och kunna förklara sambandet mellan den grundläggande funktionen hos en tillverkningsprocess, de verktyg som används och resulterande produktegenskaperna (t.ex. toleranser och ytegenskaper).
  - Göra ett principiellt val av tillverkningsprocess i en processkedja för en färdig detalj.
  - Beskriva hur några av de vanligaste komponenterna och produkterna inom modern industri tillverkas.
  - Förstå betydelsen av kontrollgränser och specifikationsgränser för analys av processduglighet.
  - Förstå grundläggande industriell praxis för att bestämma kapabiliteten hos ett mätsystem.

  Innehåll

  - Tillverkningsprocessers roll i produktionssystem
  - Plastisk bearbetning med fokus på modern plåtformningsprocesser
  - Skärande bearbetning med inriktning på fräsning och avancerad bearbetning
  - Precisionsbearbetning och funktionsytor
  - Introduktion till okonventionella metoder, med fokus på laserteknik
  - Fogningsmetoder med fokus på sammanfogning av tunnplåt och introduktion till limning och lödning
  - Processutveckling och optimering
  - Processval
  - Introduktion till kvalitetsteknik med fokus på processduglighet och analys av mätsystem.

  Organisation

  Kursen kommer att bestå av: En serie föreläsningar, inklusive gästföreläsningar av experter inom respektive område. Fyra laborationer utförs där ingenjörsmässiga uppgifter tillämpas. Fyra grupparbeten som följerlaborationerna där resultat från laborationerna används i tillämpade inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Kurspärm, sammanställd av institutionen. Pärmen innehåller en rad olika informationskällor. Teori blandas med vetenskapliga artiklar för att både grunderna och den pågående utvecklingen inom de olika tillverkningsmetoder. Pärmen (innehållet) säljs Cremona.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.