Kursplan för CAD för ytmodellering, avancerad kurs

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided modeling, advanced course
 • KurskodMPP020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16117
 • Max antal deltagare45 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0102 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP067 Datorstödd modellering eller PPU010 CAD för ytmodellering eller LMU602 Ytmodellering och solidmodellering eller motsvarande kurs i Alias.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kunskap om och kompetens i inom modellering och visualisering i 3D CAD-system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och exemplifiera den digitala produktframtagningsprocessen. Från tidiga konceptmodeller till slutlig geometri med hög klass.
 • Förklara, analysera och genomföra avancerad NURBS- modellering, (Non-Uniform Rational B-splines en matematisk metod att beskriva geometrier). 
 • Visa förståelse för och kunna genomföra virtuella analyser av kontinuitet mellan ytor. 
 • Visa fördjupad förståelse för och kunna generera digitala material (shaders) för fotorealistisk bildframställning.
 • Förstå möjligheten med att använda Generativ Design

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre olika avsnitt:

1. Konceptmodellering - 3 workshops där olika program används för att arbeta med konceptgeometrier.

2. Avancerad ytmodellering och visualisering - föreläsning/övning om metoder för hur man arbetar med avancerade ytmodeller, förberedelser för export till andra
CAD - system. Föreläsning/övning om hur man skapar fotorealistiska bilder från digitalt underlag 

3. Presentation för design - föreläsning/övning om realtidspresentation och animation.

Organisation

Undervisningen består i av att föreläsningar och övningar varvas i datasal. totalt 100h, eget arbetstid 100h

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.