Kursplan för Mekanik 2

Kursplan fastställd 2023-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics 2
 • KurskodMMS215
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0221 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 25 Okt 2023 em J
  • 03 Jan 2024 fm J
  • 27 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Linjär algebra, speciellt 
  • Vektorbegreppet
  • Linjärt beroende och oberoende vektorer
  • Skalär- och vektorprodukt, projektioner och geometri
  Matematisk analys, speciellt
  • Elementära funktioner
  • Olikheter 
  • Differentialkalkyl
  • Integralkalkyl 
  • Differentialekvationer 
  Mekanik, 
  • Motsvarande kursen MMS135 Mekanik 1 
  Programmering,
  • Grundläggande kunskaper.

  Syfte

  Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom dynamisk modellering av mekaniska system, inklusive analys av utbredda kroppars mekanik och att ge en ökad förmåga att lösa konkreta mekaniska problem genom att formulera matematiska modeller utifrån grundläggande lagar, lösa motsvarande matematiska problem samt bedöma rimligheten i såväl modell som lösning

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • grundläggande kinematiska samband vid allmän stelkroppsrörelse,
  • lagarna för tyngdpunktens rörelse och för rörelsemängdsmomentet,
  • förstå och beräkna masströghetsmoment för stela kroppar,
  • formulera rörelseekvationerna för en stel kropp eller ett system av stela kroppar med hjälp av kinematiska samband och grundläggande ekvationer, 
  • använda energimetoder för att behandla stelkroppsrörelse, 
  • analysera dynamiken hos stela kroppar, och system av stela kroppar, i två och tre dimensioner, genom att lösa rörelseekvationerna analytiskt och/eller numeriskt.

  Innehåll

  Dynamik for stela kroppar i två och tre dimensioner, i synnerhet färdighet i friläggning, uppdelning i delsystem och uppställning av rörelseekvationer.

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och handledningstillfällen för beräkningsuppgiften.

  Litteratur

  • Mekanik, av Enelund, Grahn, Jansson. ISBN: 9789144116594. Fjärde upplagan. Studentlitteratur 2018.
  • Formelsamling i mekanik, M.M. Japp. Finns tillgänglig på kurshemsidan, och finns också att hämta på Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av en skriftlig tentamen (4,5 hp) och en
  beräkningsuppgift (projekt, 1,5 hp). För slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen + godkänd beräkningsuppgift

  Slutbetyg är detsamma som betyget som erhålls på tentamen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.