Kursplan för Energisystem

Kursplan fastställd 2021-03-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy system
 • KurskodMMS170
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFVIID
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 69116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0221 Laboration, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Kursen syftar även till att ge den studerande erforderliga kunskaper för att bidra till en säker drift av fartyg som drivs av bränsle med låg flampunkt. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Eco driving
   1.1 Beskriva hur ecodriving påverkar bräsnleförbrukning ombord ett fartyg
   1.2 Föreståelse för hur ecodriving påverkar sjäsäkerheten
   1.3 Redogöra för hur ecodriving påverkar miljön och navigationsarbetet. 

   Framdrivning
   1.4 Redogöra för olika framdrivningsystem såsom, batteri, och hybriddrift
   1.5 Förklara säkerhetsåtgärder kopplat till olika framdrivningsystem 

   IGF bränslen med lågflampunkt 
   2.1  Beskriva IGF-bränslens fysikaliska och kemiska egenskaper och dess inverkan på fartygsdrift
   2.2 Redogöra och för och förklara funktionen av bränslesystemet ombord på ett IGF-fartyg
   2.3 Utföra enklare termodynamiska beräkningar gällande IGF-bränslets egenskaper vid bunkring och under drift
   2.4 Identifiera, beskriva och värdera risker kopplade till hantering av IGF-bränslen (risker för fartyg, människa och miljö)
   2.5 Redogöra för och jämföra metoder för att förebygga och hantera dessa risker
   2.6 Värdera den information om IGF-bränslen som delges i ett säkerhetsdatablad
   2.7 Relatera till fartygsspecifika krav som har stöd i relevanta regelverk, såsom IGF-koden och MARPOL
   2.8 Ange vilken personlig skyddsutrustning och brandbekämpningsmetod som ska användas för olika IGF-bränslen
   2.9 Använda gasmätutrustning
   2.10 Föreslå och motivera säkra arbetsrutiner samt åtgärder vid en nödsituation

   Innehåll

   Ecodriving kopplat till framförande
   Ecodriving kopplat till säkerhetsarbete ombord
   Framförande av fartyg kopplat till navigationsarbetet

   Framdrivningsystem för fartyg med fokus på bräsnlen med låg flampunkt
   Hybridteknik
   Batteriteknik 

   Organisation

   I kursen ingår det föreläsning, laborationer och simulatorövningar. 


   Litteratur


   IGF Code (Finns att hämta på www.lib.chalmers.se)
   IMO / EMSA / Klassnings dokumentation  (Hämtas på Canvas) 

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Godkänd tentamen enligt kurs-pm 
   Godkända övningar i IGF bunkeringsimulator 

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.