Kursplan för Hållbart ledarskap

Kursplan fastställd 2021-03-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable leadership
 • KurskodMMS165
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFVIID
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 69115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriv hur vi förstår oss själva i relation till hur vi förstår andra

- Beskriv principerna för hur människor med olika bakgrund interagerar

- Beskriv principerna i kommunikation för att förstå och göra sig förstådd

- Visa förmåga att ge och ta feedback
- Beskriva gruppdynamiska grunder 

- Beskriv grundläggande ledarskapsprinciper
- Beskriva förutsättningar för samarbete i distribuerade team (team som jobbar spritt i tid och eller avstånd).
- redogör för friskfaktorer i an professionell miljö.
- Beskriv innebörden i medarbetarskap

- problematisera samartbetsperspektiv i relation till personlighetstyper
- beskriv grunderna i rådande och relevant arbetsmiljölagstifning

Innehåll

- Teori om hur människor förstår sig själva i relation till andra och sin omgivning 

- Kommunikationsteori

- Gruppteorier

- Ledarskapsteori
- Rollspelsövning
- Yrkesetik
- Genomför presentationer inför egen grupp/klass

Organisation

Kursen är en introduktionskurs till ledarskap och tar sin utgångspunkt i interkulturell kommunikation och professionellt samarbete. De specifika förutsättningarna för det armen som typiskt Fartygsbefäl klass VII leder till beaktas. Resonemangen kommer utgå från små besättningar som ofta är distribuerade i tid och rum. Kursen viktas mot jämställdhet, genus som två viktiga parametrar i att skapa en hållbar arbetssituation genom ledarskapet.


I kursen kommer det vara flertal olika moment; föreläsningar, övningar, och rollspel. Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

 

Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja. 

Litteratur

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar, ISBN: 9789144114897, Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander.

Teamutveckling i teori och praktik, ISBN 9789127147423,  Christian JacobssonMaria Åkerlund
Vetenskaplig artikel / Kapitel från bok 
Material på kurshemsida 

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriskt deltagande i grupparbete
Skriflig inlämningsuppgift.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.