Kursplan för Mekanik 1

Kursplan fastställd 2021-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics 1
 • KurskodMMS135
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0220 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 14 Mar 2024 em J
  • 04 Jun 2024 em J
  • 28 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Linjär algebra, speciellt - Vektorbegreppet - Linjärt beroende och oberoende vektorer - Skalär- och vektorprodukt, projektioner och geometri
  Matematisk analys, speciellt - Elementära funktioner (potens- och exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner) - Olikheter - Differentialkalkyl (derivator, extremvärden) - Integralkalkyl - Differentialekvationer Dessutom förutsätts grundläggande kunskaper i MATLAB (programstruktur, funktioner, matrisberäkningar, grafritning, lösning av ordinära differentialekvationer).

  Syfte

  • Ge förmåga att lösa konkreta mekaniska problem genom att formulera matematiska modeller utifrån grundläggande lagar, lösa motsvarande matematiska problem samt därefter bedöma rimligheten i såväl modell som lösning.
  • Förbereda för kurser i angränsande ämnen som hållfasthetslära, maskinelement, konstruktionsteknik och tillverkningsteknik samt för fortsättningskurser i mekanik.
  • Ge den nödvändiga grunden för kommunikation, i frågor som rör mekanik, med ingenjörer med annan utbildningsbakgrund.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem, 
  • utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren, 
  • begreppen kraft och kraftmoment, för att kunna beräkna kraftmoment med avseende på en punkt eller en axel, 
  • reducera godtyckliga kraftsystem, 
  • förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor, 
  • frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa, 
  • förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar, 
  • förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion, 
  • förklara innebörden av begreppen statisk bestämdhet och statisk obestämdhet samt kunna avgöra vilket av begreppen som gäller för en given konstruktion, 
  • tillämpa sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig och tvådimensionell kroklinjig rörelse, 
  • tillämpa Newtons 2:a lag på problem med partiklar i rätlinjig eller kroklinjig rörelse, 
  • innebörden av begreppen arbete, kinetisk energi, potentiell energi och konservativ kraft samt sambanden mellan dem, för att kunna tillämpa energibetraktelser för att lösa dynamiska problem för partiklar, 
  • lösa problem då rörelsemängd eller rörelsemängdsmoment för en partikel eller ett system av partiklar bevaras, 
  • lösa enklare stötproblem, 
  • lösa enklare problem med fria och påtvingade svängningar, med eller utan dämpning.

  Innehåll

  • Statik for stela kroppar i två och tre dimensioner, i synnerhet friläggning, uppdelning i delsystem och uppställning av jämviktsekvationer. 
  • Dynamik för partiklar och system av partiklar.

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och räknestugor. Projektuppgiften utförs under handledning. Under räknestugorna arbetar du självständigt eller i grupp med möjlighet till direkt konsultation. Under vissa räkneövningar kan också självständigt arbete förekomma.

  Litteratur

  • Mekanik, av Ragnar Grahn, Per-Åke Jansson och Mikael Enelund. ISBN: 9789144116594. Fjärde upplagan. Studentlitteratur 2018. 
  • Formelsamling i mekanik, M.M. Japp. Finns tillgänglig på kurshemsidan, och finns också att hämta på Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • Examinationen består av en skriftlig tentamen (4,5 hp) och en beräkningsuppgift (1,5 hp) 
  • Slutbetyg är detsamma som betyget som erhålls på tentamen 
  • För slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen + godkänd beräkningsuppgift 
  • Tentamen genomförs som digital examination 
  • Tillåtna hjälpmedel på den digitala tentamen är allt utom konsultation av någon annan person

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.