Kursplan för Sjörätt och ship management

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime law and ship management
 • KurskodMMS120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81122
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
  0220 Tentamen, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
  • 12 Jan 2024 fm L DIG
  • 05 Apr 2024 fm L DIG
  • 30 Aug 2024 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  MMS095 Handelsrätt eller motsvarande

  Syfte

  Kursens syfte är att ge kunskap om de regelverk som styr fartyg och rederiverksamhet samt kunskap om några av de vanligast förekommande standardavtal som används inom ship management och befraktning. Syftet är också att träna rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tolka och tillämpa lagstiftning, andra regelverk och rättsliga principer som omfattas av kursens innehåll, samt upprätta, tolka och analysera effekten, främst vad gäller funktion, kostnad och risk, av de standardavtal som behandlas i kursen. Studenten skall även kunna lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod.

  Innehåll

  Fartyg, nationalitet, registrering. Farvatten och zoner. Fartygssäkerhet och sjöfartsskydd. Regelefterlevnad. Redaransvar (inklusive förorening) och ansvarsbegränsning. Ship management. Sjöarbetsrätt. Bärgning, Gemensamt haveri och bogsering Certepartier. (Hållbar sjötransport)

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter, handledningstillfällen samt instuderingsfrågor.

  Litteratur

  Informationen finns på kurshemsidan i Canvas

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifterna samt en avslutande digital tentamen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.