Kursplan för Fartygs befraktning, operation och ship management

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChartering, operation and ship management
 • KurskodMMS105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81126
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 27 Maj 2024 fm L DIG
 • 06 Okt 2023 fm L DIG
 • 28 Aug 2024 em L DIG
0219 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  MMS140 Introduktion till internationell logistik
  MMS021 Fartygsoperationer ur ett ombordperspektiv
  MMS090 Lasthantering och farligt gods

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenten skall lära sig de färdigheter som krävs för effektiv befraktning, operation och ship management av fartyg.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Skriva företags-policy för arbetet med hälsa, säkerhet, kvalitet och hållbar utveckling så dessa uppfyller såväl lagstiftning, riktlinjer och bidrar till de globala utvecklingsmålen 3.5 och 3.8.
  - Korrekt använda termer, befraktningsformer och kostnadsfördelning.
  - Tolka de klausuler i certepartiet som påverkar genomförandet av resan (laycan, liggetider, Notice Of Readiness osv) både vid tidscerteparti och resecerteparti.
  - Beräkna reseresultat. Jämföra olika reseförslag och analysera för- och efterkalkyl. 
  - Operera fartyget (bunkerplanering, reseinstruktioner, fakturering osv) samt relatera detta till reseresultat. 
  - Beräkna liggetid och demurrage för torrlast & tank baserat på relevanta klausuler i certepartiet.
  - Förklara shipmanagement organisation och funktioner delar baserat på Shipman.

  I grupparbetets avslutande simulering tränas och förstärks färdigheter i att samarbeta, fördela arbetet och att agera genom följande lärandemål:
  - Frakta och operera fartyg (förhandla, nominera agenter, beställa bunker, beräkna eta/ets)

  Innehåll

  Befraktning
  - Resebefraktning och tidsbefraktning
  - Resekalkylering 
  - Förhandling
  - Certepartier

  Operation
  - Bunkerplanering.
  - Reseinstruktioner, fakturering.
  - Liggetidsberäkningar.
  - Reseresultat 

  Ship management
  - Ship management-funktioner
  - Insourcing/outsourcing
  - Policy (Safety, health, environment, quality)

  Organisation

  1) Föreläsningar
  2) Projekt 
  3) Duggor (se examination) 

  Litteratur

  Kommersiella Sjöfartsavtal, Rolf Ihre, Jure förlag. 
  ISBN: 978-91-7223-641-7

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en tentamen (4,5 hp) och ett projekt med tillhörande simulering (3 hp). Slutbetyg i kursen bestäms genom betyget på tentamen. Såväl tentamen som projektet med tillhörande simulering måste vara godkända innan slutbetyg sätts. Under kursens gång ges också ett flertal duggor. Duggorna utgör ej examination utan är ett stöd i lärandet inför tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.