Kursplan för Multimodal transporträtt och logistikavtal

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMultimodal transport law and logistics contracts
 • KurskodMMS102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0220 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
  • 17 Mar 2023 em L DIG
  • 09 Jun 2023 em L DIG
  • 22 Aug 2023 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MMS095 Handelsrätt
  Undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur, lagtext, avtal är till stor del på engelska. Det kan förekomma rättsfall på danska och norska. För att fullgöra kursen krävs god läsförståelse samt god förmåga att skriva på engelska.

  Syfte

  • ge deltagaren förståelse för det juridiska sambandet mellan köpeavtalet och transportavtal och transportdokumentens funktioner,
  • förmedla kunskap om de utförande-, ansvar- och begränsningsregler som gäller för de olika transportslagen (sjö-, väg-, järnväg och flyg),
  • förklara innehåll och förmedla kunskap om funktioner, ansvarsfördelning och begränsningsregler i speditionsavtal (främst NSAB 2015),
  • introducera reglerhamnar och terminalers ansvar för gods och hantering,
  • förmedla kunskap om logistikavtals innehåll, funktion och uppbyggnad, gränssnittet mellan aktörerna i avtalet samt hur ett avtal kan utformas i praktiken,
  • ge en introduktion till Rotterdam-reglerna,
  • ge deltagarna insikt i de problem som avsaknaden av internationell reglering av multimodala transporter har dels från ett juridiskt, dels från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för hur köpeavtalets leveransvillkor påverkar transportavtalet.
  • Förstå transportavtalets funktion som trepartsavtal.
  • Redogöra för huvuddragen i befraktningsavtal (B/B, T/C, V/C).
  • Inom Sjö-, väg, järnväg och flygtransporter redogöra för
   • transportdokument (alternativ och funktion),
   • transportörens ansvar (enligt internationella konventioner och svensk lag),
   • transportörens rätt till ansvarsbegränsning,
   • reklamation- och preskriptionsregler.
  • Redogöra för speditionsavtalets (främst NSAB) innehåll vad gäller
   • Tillämplighet,
   • Nätverksansvar,
   • uppdragets omfattning och delar,
   • ansvarsregler, undantag och ansvarsbegräsning.
  • Redogöra för ansvarsreglerna i de svenska terminalbestämmelserna.
  • Redogöra för utformning, parter och funktioner i ett logistikavtal.
  • Problematisera kring gränssnitt och riskövergång i transport och logistikavtal
  • Utforma och upprätta ett komplett logistikavtal som omfattar transport, lagring, hantering, lastning, lossning etc. med underliggande (standard)avtal.
  • Förstå huvuddragen i Rotterdam-reglerna och hur de skiljer sig från de nuvarande transportansvarskonventionerna.
  • Problematisera kring avsaknaden av internationell och nationell reglering av multimodala transporter både vad gäller ansvar, miljö- och hållbarhetsaspekter

  Innehåll

  Kursintroduktion Unimodala, intermodala och Multimodala transporter och regelverk Transportansvarsregler:
  • Haag/Visby och Hamburgreglerna, 13 kap Sjölag (1994:1009)
  • CMR-konventionen, Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
  • COTIF 1999, Järnvägstrafiklag (2018:181)
  • Montrealkonventionen, Lag (2010:510) om lufttransporter.
  • Rotterdamreglerna (¿ven SOU2018:60 Tillträde till Rotterdamreglerna)
  Avtal:
  • BIMCO standardavtal: Konossement (B/L), GENCON, BOXTIME m.fl. certepartier
  • NSAB 2015
  • Sveriges hamnars terminalbestämmelser 1989
  • Terminalbestämmelser 2011

  Organisation

  • Föreläsningar. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler
  • Gästföreläsningar.
  • Litteraturstudier. Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.
  • Inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen.

  Litteratur

  Kurslitteraturen presenteras på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital tentamen (del B).
  Slutbetyget bestäms genom en sammanvägning av resultat på del A och del B.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2022-09-14: Examinator Examinator ändrat från Daniel Eriksson (danieer) till Robert Severin (severin) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på modul:
   • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
    [0220 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination