Kursplan för Statistisk modellering med logistiktillämpningar

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical modeling in logistics
 • KurskodMMS075
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81112
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp
  0219 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

   SJO915 Tillämpad statistik

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenterna färdigheter i statistisk modellering på större datamängder med koppling till logistikområdet. Studenterna ges möjlighet att utveckla sina färdigheter att tillämpa de teoretiska kunskaper de tillägnat sig i tidigare kurser på större, ostrukturerade datamängder.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Demonstrera en förståelse av de viktigaste begreppen och idéerna inom statistisk modellering på större dataset 
   - Beskriva lämpliga statistiska metoder för användning på större dataset som är relevanta inom logistik 
   - Välja och använda lämpliga statistiska metoder för att svara på ett logistikrelaterat problem och rapportera resultaten i ett lämpligt och övertygande format 
   - Kritiskt utvärdera statistiska material och metoder och resonera kring deras begränsningar 
   - Reflektera om etiska aspekter och överväganden när man samlar in och analyserar större dataset

   Innehåll

   - Nyckelbegrepp inom statistisk modellering med fokus på större dataset - Statistiska metoder som är relevanta för statistisk modellering i logistik - Möjligheter och begränsningar av olika statistiska metoder - Rapportera statistiska fynd på ett övertygande sätt - Etiska aspekter på insamling och analys av data

   Organisation

   Kursen består av en eller flera projektuppgifter samt föreläsningar med tillhörande tentamen.

   Litteratur

   Se kurshemisda.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   En eller flera projektuppgifter (del A). Skriftlig tentamen (del B). Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.