Kursplan för Linjesjöfart

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLiner shipping
 • KurskodMMS070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81120
 • Max antal deltagare60 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0219 Tentamen, del B 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 12 Jan 2024 fm L DIG
  • 05 Apr 2024 fm L DIG
  • 23 Aug 2024 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:  

  MMS140 Introduktion till internationell logistik
  MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom linjerederiers marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom linjeagenturens uppdrag, containerhantering och inneboende risker för suboptimering. Därtill ska studenten ökat sin förmåga att muntligt presentera på ett övertygande sätt genom att anpassa innehåll, språk, kroppsspråk och ljusbilder efter åhörarna.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara linjesjöfartens marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller 
  - Förklara linjesjöfartens olika aktörer och funktioner 
  - Förklara linjeagenturens organisation och ledning
  - Förklara container hantering, lager och förvaltning
  - Relatera linjesjöfartens utveckling till FN's globala utvecklingsmål

  Kommunikation/språk
  - Strukturera och presentera material på ett sammanhängande och strukturerat sätt passande powerpoint presentation
  - Använda lämpligt kommunikativt talat språk
  - Kunna anpassa kroppspråk, framträdande och röst för att nå auditoriet effektivt

  Innehåll

  Linjesjöfartens marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller Linjesjöfartens olika aktörer och funktioner Linjeagenturens organisation och ledning Container hantering, lager och förvaltning Linjesjöfartens utveckling till FN's globala utvecklingsmål

  Organisation

  1) Föreläsningar 2) Simulering "Liner Shipping Game" samt tillhörande inlämningsuppgifter
  3) Presentationsseminarium av grupparbetet

  Litteratur

  Liner Trades, Institute of Chartered Shipbrokers, 2018ed ISBN 978-1-911328-09-4

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Simulering Liner Shipping Game + Inlämningsuppgifter skriftlig och muntlig redovisning 
  Del B: Skriftlig Digital tentamen i Inspera
  Hjälpmedel vid tentamen: Chalmersgodkänd kalkylator Slutbetyget är baserat på tenta betyg

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.