Kursplan för Hamnar och distributionsnoder

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPorts and distribution nodes
 • KurskodMMS065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81129
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen, del B 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2023 em L DIG
 • 04 Jan 2024 em L DIG
 • 29 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:  

MMS140 Introduktion till internationell logistik
TEK705 Logistik
MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management 

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom hamnars och distributionsnoders ledning, organisation och drift. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom hamnars/distributionsnoders infrastruktur och logistik samt behovet av adekvat skydd. Vidare ska studenten öka medvetenheten om hur hamnar och distributionsnoder kan bidra till globala målen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara hamnars ledning, organisation och drift.
 • Förklara hamnars och distributionsnoders infrastruktur och logistik (kajer, lagring, hantering och dokumentation etc)
 • Förklara hamnskydd 
 • Förklara hamnars och distributionsnoders bidragande roll till de globala hållbarhetsmålen (no. 9)

Innehåll

- Hamnar och terminaler, ledning, organisation och drift. - Hamnars / distributionsnoders infrastruktur (kajer, lagring, hantering och dokumentation etc) - Hamnskydd - Hamnar, distributionsnoder och de globala utvecklingsmålen (9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)

Organisation

Föreläsningar Projektarbete

Litteratur

Se kurshemsida i Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A) Projekt
Del B) Skriftlig tentamen

Slutbetyg baseras på betyg på tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.