Kursplan för Hamnar och distributionsnoder

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPorts and distribution nodes
 • KurskodMMS065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81129
 • Max antal deltagare60 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0219 Tentamen, del B 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 26 Okt 2023 em L DIG
  • 04 Jan 2024 em L DIG
  • 29 Aug 2024 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:  

  MMS140 Introduktion till internationell logistik
  TEK705 Logistik
  MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management 

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom hamnars och distributionsnoders ledning, organisation och drift. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom hamnars/distributionsnoders infrastruktur och logistik samt behovet av adekvat skydd. Vidare ska studenten öka medvetenheten om hur hamnar och distributionsnoder kan bidra till globala målen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara hamnars ledning, organisation och drift.
  • Förklara hamnars och distributionsnoders infrastruktur och logistik (kajer, lagring, hantering och dokumentation etc)
  • Förklara hamnskydd 
  • Förklara hamnars och distributionsnoders bidragande roll till de globala hållbarhetsmålen (no. 9)

  Innehåll

  - Hamnar och terminaler, ledning, organisation och drift. - Hamnars / distributionsnoders infrastruktur (kajer, lagring, hantering och dokumentation etc) - Hamnskydd - Hamnar, distributionsnoder och de globala utvecklingsmålen (9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)

  Organisation

  Föreläsningar Projektarbete

  Litteratur

  Se kurshemsida i Canvas

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A) Projekt
  Del B) Skriftlig tentamen

  Slutbetyg baseras på betyg på tentamen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.