Kursplan för Projektledning

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodMMS046
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01112
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0222 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
   0322 Tentamen 2,5 hp
   Betygsskala: TH
   2,5 hp
   • 26 Okt 2023 em L
   • 04 Jan 2024 fm L
   • 28 Aug 2024 em L

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse om att initiera, planera, leda och genomföra projekt. Kursen utgår från vikten av kommunikation och hantering av information mellan projektledare, befattningshavare, anställda, underleverantörer och projektintressenter. På grund av detta betonar kursen vikten av projektledaren, och dynamiken inom projektgruppen. Under kursen får deltagarna möjlighet att uppleva dynamiken, leda projekt och delta i en workshop med fokus på att sätta upp ett projekt. Syftet med workshopen är också att främja kritiskt tänkande och reflektion kring projektledningsprocessen. Slutligen syftar kursen till att ge kunskaper i skrift och presentation av ett projektförslag. 

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
   • Beskriva och förklara strukturen för ett projekts livscykel och beskriv kännetecknen för varje fas i cykeln
   • Kritiskt utvärdera de begrepp och teorier som studeras
   • Använd och utvärdera projektledningsmetoder som används för att integrera och kontrollera projektaktiviteter samt för beslutsfattande under hela livscykeln
   • Överväga och se över förutsättningarna för effektivt lagarbete för att framgångsrikt leverera projekt
   • Bedöma krav på spridning och dokumentation av projektinformation och identifiera de kommunikativa aspekterna av projektarbetet.

   Innehåll

   - Organisering av projekt, från start till slutförande
   - Planering med avseende tid, kostnad och prestanda kontroll i projekt
   - Intressentidentifiering och analys
   - Projekt risk management och analys

   Organisation

   Kursen är organiserad kring:
   • Föreläsningar och gästföreläsningar (obligatoriskt)
   • Videoinspelade föreläsningar,
   • En workshop (obligatorisk),
   • Seminarium (obligatoriskt),
   • Projektuppgift inklusive skriftlig rapport och muntlig presentation (obligatorisk)
   • Skriftlig tentamen (obligatorisk)

   Litteratur

   Vi rekommenderar att du använder det elektroniska biblioteket för att få tillgång till kurslitteraturen: Följande kurslitteratur används inom kursen:
   • Kursbok: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold R. Kerzner. 11th Edition
   • Artiklar, se kursPM

   Examination inklusive obligatoriska moment

   1. Kurselement 1 Workshop obligatoriskt deltagande, inlämning av Del A projekt plan. Betygsatt: Godkänt med obligatoriskt närvarande.
   2. Kurselement 2 Projektarbete, Inlämning av A+B projektplan rapport, samt muntlig presentation av inlämnad projektplan. Betygsatt: underkänd/godkänd
   3. Kurselement 3 Skriftlig tentamen Betygsskala: TH

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.