Kursplan för Projektledning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodMMS045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01119
 • Max antal deltagare85
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0219 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
   0319 Tentamen, del C 2 hp
   Betygsskala: TH
   2 hp
   • 28 Okt 2021 em L
   • 04 Jan 2022 fm L
   • 24 Aug 2022 em L

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Kursens syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse kring initiering, planering-, styrning- och genomförande av projekt. Kursen utgår från betydelsen av en effektiv kommunikation- och hantering av information mellan projektledare, uppdragsgivare, beslutsfattare, medarbetare, underleverantörer och intressenter i projekt. Kursen betonar betydelsen av projektledarrollen, projektstyrning och dynamik inom projektgruppen. Inom kursen får deltagarna möjlighet att uppleva dynamiken, leda projekt, och medverka projekt med tidsmässigt inträffade oförutsedda händelser i samband med en obligatorisk workshop. Avsikten med workshopen är att även främja ett kritiskt tänkande och reflektion över projektledningsprocessen samt egna prestationer hos kursdeltagarna.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - beskriva och förklara uppbyggnaden av projektets livscykel och urskilja vad som kännetecknar varje fas - kritiskt utvärdera de begrepp och teorier som studeras - använda och värdera olika ledningsverktyg som syftar till att integrera och styra aktiviteter och beslutsfattande under hela livscykeln - överväga och se över villkoren för effektivt lagarbete för att leverera projekt framgångsrikt - bedöma krav på information och dokumentation i projekt och identifiera de kommunikativa aspekterna av projektarbete

   Innehåll

   - Organisering av projekt, från start till slutförande - Planering med avseende tid, kostnad och prestanda kontroll i projekt - Intressentidentifiering och analys - Projekt risk management och analys - Projekt workshop - Project management system

   Organisation

   Kursen består av följande lärandeaktiviteter: - föreläsningar - grupp- och klassdiskussioner och övningar - gruppuppgifter - Skriftlig tentamen

   Litteratur

   Vi rekommenderar att du använder det elektroniska biblioteket för att få tillgång Projektledningsrelaterade böcker och artiklar. Vi rekommenderar följande böcker som användbar bakgrundsläsning för denna kurs. 1. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold R. Kerzner. 11th Edition 2. Project Management: Case Studies by Harold R. Kerzner. 4th Edition

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kurselement 1 Workshop Obligatoriskt deltagande vid workshopen Godkänt med obligatoriskt närvarande och reflektion. Kurselement 2 Genomförd akademisk review. Betygsatt underkänd/godkänd Kurselement 3 Skriftlig tentamen Betygsskala TH

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.