Kursplan för Interkulturell kommunikation och ledarskap

Kursplan fastställd 2022-03-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntercultural communication and leadership
 • KurskodMMS035
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76143
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att introducera ledarskap och interkulturell kommunikation för att öka deras kunskaper och studiemotivation. Detta göres genom att studenterna förbereds under utbildningen inför deras fartygsförlagda utbildningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara hur vi förstår oss själva i reltion till hur vi förstår andra
  - Förklara principerna för hur människor med olika bagrund interagerar
  - Förklara principerna i kommunikation för att förstå och göra sig förstådd
  - Kunna ge och ta feedback
  - Beskriva gruppdynamiska grunder
  - Förklara grundläggande ledarskapsprinciper
  - Förklara innebörden i chefsrollen
  - Förklara innebörden i medarbetarskap
  - Identifiera viktiga faktorer för samarbete
  - Beskriv etiska aspekter i yrkesrollen  

  Innehåll

  - Teori om hur människor förstår sig själva i relation till andra och sin omgivning
  - Kommunikationsteori
  - Gruppteorier
  - Ledarskapsteori
  - Kulturskillnader / World values survey
  - Rollspelsövningar
  - Yrkesetik
  - Värdera information och presentera den på ett relevant sätt
  - Genomför presentationer inför egen grupp/klass

  Organisation

  Kursen är en introduktionskurs till ledarskap och tar sin utgångspunkt i interkulturell kommunikation och professionellt samarbete. I kursen kommer det vara flertal olika moment; föreläsningar, övningar, och rollspel. Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

  Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja.

  Litteratur

  Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar, ISBN: 9789144114897, Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander.

  Teamutveckling i teori och praktik, ISBN 9789127147423, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund
  Vetenskaplig artikel / Kapitel från bok
  Material på kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriskt deltagande i grupparbete
  Skriflig inlämningsuppgift.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-III/1 Maintain a safe engineering watch: Engine-room resource management
   Ingår även i kurs:SJO757,
  • A-III/2 Use leadership and managerial skills
   Ingår även i kurs:SJO757,
  • A-III/6 Application of leadership and teamworking skills
   Ingår även i kurs:SJO757,