Kursplan för Juridik för ingenjörer och arkitekter med utländsk bakgrund

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLaw för engineers and architects with a foreign background
 • KurskodMMS025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82117
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Övning 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0218 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: UG
  4 hp
  • 13 Jan 2021 fm L
  • 09 Apr 2021 em L
  • 24 Aug 2021 em L
  0318 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Syftet med kursens första del är att ge deltagaren in introduktion och förståelse av den svenska rättsstatens framväxt, hur det nuvarande statsskicket med dess institutioner är utformat är utformat och hur statens makt är fördelad mellan riksdag, regering domstolar och andra myndigheter. Kursens andra del har som syfte att ge en introduktion och förklaring av grundläggande juridiska begrepp och instrument av rättssubjekt, olika slags egendom, avtal, patent osv. Syftet med kursens tredje del är att ge övning i och kunskap om hur standardavtal inom branschen är uppbyggda och fungerar och vad som är viktiga aspekter vid förhandling och avtalsslutande.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva utvecklingen av den svenska staten och statsskicket.
   • Förklara grundlagarnas och offentlighetens principer, betydelse och grundläggande funktioner.
   • Beskriva det svenska statsskicket och de respektive institutionernas funktioner
   • Beskriva svensk lagstiftningsprocess.
   • Översiktligt förklara Sveriges roll i EU och EU reglernas betydelse för Sverige.
   • Förklara grundläggande juridiska termer och principer inom civilrätt såsom t.ex
     o Person, rättssubjekt, rättslig handlingsförmåga,
     o Egendomsslagen,
     o Avtal, anbud-acceptmodellen,
     o Köplagarna och köprättsliga standardvillkor,
     o Upphovsrätt, patent och mönsterskydd
     o Person, enskild firma handels och aktiebolag
   • Presentera och visa fördjupad kunskap om ett av de standardavtal som används inom teknik eller arkitekturbranschen

   Innehåll

   Del 1 Grundläggande statsrätt, lagstiftning och Sverige i EU
   • Det svenska statsskicket och rättsordningen
    • Historia och nuvarande politiskt system
     Parlamentarisk demokrati + monarki
     Grundlagarna
     Offentlighetsprincipen
   • Maktfördelningslära, det svenska systemet (så styrs Sverige)
     Riksdag
     Regering, myndigheter
     Domstolar:
      Offentliga, förvaltnings- och specialdomstolar
   • Lagstiftningsprocessen, de sju stegen från fråga till lag
   • Svensk internationell rätt
     Folkrätt
     EU-rätt
     Sveriges roll i EU
   Del 2 introduktion till juridik och civilrätt.
   • Civilrättens grunder
    • Personrätt
      Rättssubjekt, handlingsförmåga
     Allmän förmögenhetsrätt
      Egendomsslag, äganderätt, sakrätt
   • Grundläggande avtalsrätt
     Anbud, accept
     Avtalsfrihet, marknadsrätt
   • Särskild avtalsrätt

   Organisation

   Del 1 Grundläggande statsrätt, lagstiftning och Sverige i EU. 2 hp  (Ca 50h) 
   Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner.

   Del 2 Introduktion till juridik och civilrätt. 4 hp (Ca 100h)  
   Föreläsningar, instuderingsfrågor, redovisning.

   Del 3 Standardavtal inom teknik och arkitektur 1,5 hp (ca 40h)  
   Introduktionsföreläsning, projektarbete om valfritt branschavtal, redovisning.

   Litteratur

   Presenteras på kurshemsidan.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen med flervalsfrågor.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning ej tillåten