Kursplan för Fartygsgeometri och hydrostatik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip geometry and hydrostatics
 • KurskodMMA137
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 31116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 fm L
 • 26 Aug 2021 em L
0217 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys, linjär algebra samt flervariabelanalys), mekanik och hållfasthetslära, strömningsmekanik.

Syfte

Syftet med denna kurs är att introducera två grundläggande områden för fartygskonstruktion: den geometriska beskrivningen av ett skrov samt dess hydrostatiska stabilitetsegenskaper i intakt och skadat tillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Använda CAD-program för att generera ett fartygs skrovform - Förstå en linjeritning - Beskriva fartygsskrovet med korrekt terminologi - Förklara de huvudsakliga mekanismer som påverkar stabiliteten - Beräkna stabiliteten för intakt och skadat skrov - Identifiera regler och regelverk med avseende på flytbarhet och stabilitet - Beskriva probabilistiska metoder för skadestabilitet

Innehåll

Fartygsskrovets huvuddimensioner och formkoefficienter. Linjeritningen. CAD-generering av ett skrov. Hydrostatik. Tvärskeppsstabilitet för små och stora krängningsvinklar. Rätande moment-kurvan (GZ). Långskeppsstabilitet och trim. Effekten av fria vätskeytor. Skadestabilitet: "Lost buoyancy" och "Added weight". Symmetrisk och asymmetrisk skada. Stabilitet vid vatteninflöde. Regler och regelverk. Spannmålsstabilitet, grundstötning och oljespill. Probabilistisk skadestabilitet.

Organisation

Undervisning i form av föreläsningar, övningar samt obligatoriska inlämningsuppgifter/datorövningar.

Litteratur

Se kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A
Skriftlig tentamen

Del B
Design class (rapporter)
Inclining experiment (närvaro och rapport)
COS-övning (närvaro)

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten