Kursplan för Projektkurs i elektroteknik, IT och programmering

Kursplan fastställd 2020-06-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject course in electrical engineering, IT and programming
 • KurskodMCC165
 • Omfattning4,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBARD
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 94112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 4,5 fup
Betygsskala: UG
0 fup0 fup4,5 fup0 fup0 fup0 fup

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenterna förbättrar sin förmåga att arbeta i grupp och tillägnar sig fördjupade kunskaper inom elektroteknik, informationsteknik och programmering genom experimentellt och teoretiskt arbete i projektform. Syftet är också att projekten stimulerar till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • formulera, planera, utföra och redovisa (skriftligt och muntligt) ett projektarbete inom ämnesområdet elektroteknik, fysik och IT.
  • inhämta och kritiskt granska information från olika typer av källor.
  • använda mätresultat för att konstruera enkla matematiska modeller och utföra relaterade beräkningar i Matlab.
  • använda mätresultat till att dra slutsatser om mätobjektet.

  Innehåll

  • Modellering och programmering.
  • Fördjupningar inom elektroteknik, fysik och IT.

  Organisation

  • Introduktions- och temaföreläsningar inom för olika projekt aktuella områden.
  • Grupparbete (planering, utförande och analys) med experimentella eller teoretiska projekt.
  • Redovisning (skriftligt och muntligt).
  • All undervisning är på distans

  Litteratur

  Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur, upplaga 2) Utdelat material.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i grupparbetet och vid redovisningar. Redovisningen av projekt sker i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Projekten bedöms i skala Godkänd och Underkänd. För att erhålla slutbetyget Godkänd krävs att samtliga projekt är godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.