Kursplan för Grafenvetenskap och -teknik

Kursplan fastställd 2022-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGraphene science and technology
 • KurskodMCC130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 18125
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2024 em J
 • 04 Jun 2024 fm J
 • 27 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs inom kvantfysik och fasta tillståndets fysik.

Syfte

Grafen och andra två-dimentionella material är en grupp nya nanomaterial med hög potential i framtida elektronik. De är också intressanta för fundamental fysik. Målet är alltså att bekanta studenterna med grafens egenskaper och teknologi. Det spänner från materialegenskaper, fysik, tillverkning, elektroniska tillämpningar, till att ge insikt för framtida nanoteknologi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Genom att följa kursen ska du
- känna till grafens grundläggande egenskaper som t.ex. hög mobilitet, genomskinlighet, och förstå varför det är viktigt för framtida elektronik;
- kunna beskriva de huvudsakliga produktionsmetoderna (CVD, epitaxi på SiC, mekanisk klyvning, kemiska metoder), deras för- och nackdelar, och öva praktiskt CVD process;
- kunna beskriva karakteriseringstekniker som används för grafen och kunna välja lämplig metod för olika tillämpningar; du skall också kunna bedöma grafenets kvalitet baserat på den karakteriseringen;
- kunna beskriva strukturen av grafentransistorer inklusive för- och nackdelar i högfrekvens-applikationer och digitala tillämpningar;
- kunna beskriva genomskinliga elektroder baserade på grafen i optoelektronik och flexible elektronik; förstå för- och nackdelar av anordningar baserade på grafen;
- känna till grunderna för tillämpningen av billig, kemiskt framställd grafen inom printed electronics;
- känna till andra tillämpningar av grafen (t.ex. biologiska och mekaniska);
- förstå grafens sp2-hybridiserade bandstruktur;
- kunna beskriva kvant-Hall effekten samt känna till några få andra kvantmekaniska fenomen, karakteristiska för grafen;
- kunna beskriva grunderna för andra, relaterade två-dimensionella material som BN och MoS2; varför de är intressanta samt vilka tillämpningar som de kan ha.

Innehåll

Kursen kommer innehålla föreläsningar om olika områden av grafen och andra två-dimensionella material, inklusive tillverkning, karakterisering, fysik, och elektroniska tillämpningar. Föreläsningarna kommer kompletteras med  problemlösnings- och labb-övningar (inkl. renrummet).

Organisation

Kursen innehåller en serie föreläsningar och övningar med problemlösningar. Det kommer vara labbövningar på CVD av grafen.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och länkar till annat läsmaterial kommer att finnas på Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Verbala och skrivna rapporter från grupparbeten med labbövningarna och litteraturprojekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.