Kursplan för Mikrovågsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMicrowave engineering
 • KurskodMCC121
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0211 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 11 Jan 2021 fm J
  • 08 Apr 2021 fm J
  • 25 Aug 2021 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i kretsteori, analog elektronik, flervariabelanalys, Fourieranalys, komplexa variabler och funktioner, transmissionsledare, elektromagnetisk fältteori.
  Rekommenderade kurser: Elektromagnetiska vågor och komponenter (RRY036); Högfrekvensteknik (EEM021); Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem (SSY085).

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge grunderna för mikrovågsteori och teknik. Deltagarna kommer att lära sig att analysera komponenter, kretsar och strukturer som interagerar med elektromagnetiska fält och med geometriska dimensioner jämförbara med en våglängd, eller när effekter av vågutbredning måste beaktas. Målet är att studenterna ska konstruera en grundläggande passiv mikrovågskrets med hjälp av moderna CAD-verktyg, och experimentellt verifiera konstruktionen med en modern vektoriell nätverksanalysator för mikrovågsfrekvenser.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera vågutbredning (TE, TM, TEM) i diverse vågledare (koaxialledning, mikrostripledning, stripline, kopplade ledare, rektangulära och cirkulära vågledare)
  • Tillämpa N-port representation för att analysera mikrovågskretsar
  • Tillämpa Smith-diagram för analys och syntes av mikrovågskretsar
  • Konstruera och utvärdera olika matchningstopologier
  • Konstruera, analysera och karakterisera riktkopplare och effektdelare
  • Konstruera och analysera dämpare, fasvridare och resonatorer
  • Förklara grundläggande egenskaper hos ferritkomponenter (cirkulationer och isolatorer)

  Innehåll

  Kursen behandlar analys och konstruktionsmetoder av passiva mikrovågskretsar. Innehåll: fältanalys av vågor längs planara ledningar och rektangulära/circkulära vågledare, Spridningsmatris [S], N-port representation, Foster's reaktansteorem, excitation av vågledare, Smith-diagram, impedansanpassning, impedanstransformatorer (Chebyshev, kvartvåg, Binomial), teori för små reflektioner, kopplade ledare, jämna/udda-modanalys, riktkopplare, effektdelare, dämpare, fasskiftare, ferritkomponenter, resonatorer och mikrovågsmätteknik.

  Kursen innehåller tre labbmoment (1.5 hkp):
  1. Konstruktion av en typisk mikrovågskomponent (branch line coupler)
  2. Karakterisering och mätning med nätverksanalysator (VNA)
  3. Datorlaboration (3D elektromagnetisk simulering av utbredning i vågledare)

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar, räkneövningar, hemuppgifter oct laborationer:
  -Föreläsningar 28
  -Räkneövningar 28h
  -Laborationer 12h
  -Hemuppgifter
  Vi brukar genomföra ett studiebesök till ett företag inom mikrovågsbranschen.

  Litteratur

  Microwave Engineering by David M. Pozar, 4th edition, 2011. ISBN13: 9780470631553.
  Vetenskapliga artiklar
  Kompletterande litteratur: Robert E. Collin: Foundations for microwave engineering: 2nd ed, McGraw-Hill, Inc., 1992/2001.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkänd skriftlig tentamen (öppen bok) och godkända laborationer (tre moment). Frivilliga inlämningsuppgifter kan ge bonuspoäng på tentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten