Kursplan för Engelska

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnglish
 • KurskodLSP580
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62122
 • Max antal deltagare125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2022 em L
 • 09 Okt 2021 fm L
 • 15 Aug 2022 em L
0204 Övning 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet är att de studerande skall befästa och höja sin språkfärdighet i engelska till en nivå där de kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Kursens syfte är vidare att förbereda de studerande att använda engelska språket för att redovisa rapporter och projekt skriftligt och muntligt under studietiden på Chalmers, och att använda engelska i arbetslivet. Kursen syftar också till att de studerande skall behärska de riktlinjer som gäller för teknisk, vetenskaplig rapportering och presentationsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Skriva och strukturera en text på ett logiskt och sammanhängande sätt.
Planera och genomföra en akademisk muntlig presentation.
Läsa och förhålla sig kritiskt till ett ämnesinnehåll samt hantera källor i text.
Ge och använda konstruktiv kritik under arbetsprocessens gång.
Använda ett processorienterat förhållningssätt till skrivande som strategi för att stärka den egna kommunikativa kompetensen på engelska.
Arbeta med strategier för att stärka den egna språkfärdigheten på engelska.

Innehåll

Kursen i engelska innehåller dels en träning av muntlig och skriftlig färdighet och dels ett processorienterat arbetssätt för rapportskrivning och presentationsteknik. Bland annat behandlas skrivprocessens olika moment, strategier för effektiv kommunikation i tal och skrift, rapportskrivning, samt träning att analysera egna och andras texter och att ge och ta emot konstruktiv kritik (peer response) som en del av redigeringsarbetet. Den muntliga träningen fokuseras på att strukturera och genomföra en muntlig presentation.

Organisation

Kursen omfattar seminarier och laborationer i mindre grupper samt föreläsningar. I föreläsningar ingår innehål om kommunikations process, strategier för effektiv kommunication i skrift och tal, och fokus på rapport skrivande.

Litteratur

Fackämnesrelaterade texter samt övrigt material via kursens hemsida. Det online-baserade grammatikverktyget EngOnline.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen omfattar rapport, muntlig presentation av rapporten samt skriftlig tentamen av grammatik och textbehandling. Graderat betyg enligt skalan 3 - 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten