Kursplan för Skönlitteratur på engelska för ingenjörer

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFiction for engineers
 • KurskodLSP530
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99117
 • Max antal deltagare30 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp4 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  Engelska 5

  Syfte

  Kursen syftar till att betona och förbättra ingenjörstudenters kreativa och argumentativa förmåga via avancerade studier av engelskspråkig skönlitteratur. Litteraturen inspireras ofta av ingenjörsperspektiv samt vetenskap och teknologi i vid bemärkelse i samspel med det omgivande samhället.

  Kursen introducerar alternativa tankesätt och värderingar samt en diskussion om konsten och litteraturens roll i samtiden. Kursen är en av MTS-kurserna och når MTS-lärandemål främst genom dess betoning på olika epistemologiska och etiska perspektiv samt olika världsåskådningar såsom de behandlas i litteraturen och relaterar till läsarnas utbildnings- eller kommande yrkesomgivning. Funktionen och utvecklingen av teknologi och vetenskap i vid bemärkelse under 1900- och 2000-talen diskuteras och problematiseras via romaner av författare med ett teknologi- eller vetenskapsintresse. Olika syn på teknologi och vetenskap kan via olika romaner ställas mot varandra exempelvis i en framtida dystopi eller en samtida inblick i framsteg inom medicin. Alternativt är det teknologin och vetenskapens roll i samhällsbyggande och samhällsstrukturer som belyses i romaner från olika tidsepoker eller världsdelar. I samtliga dessa diskussioner följer studenter upp potentiella motsättningar och ifrågasatta värderingar inom ramen för sin reflekterande lärandelogg. Den reflektrande loggen används därefter i det slutliga bedömningsarbetet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Analysera skönlitterär text och konstruera en argumenterande tolkning av skönlitteratur som är meningsfull även utanför kursens omeldebara omgivning.

  Ändamålsenligt och effektivt tillämpa narratologiska termer och begrepp för att genomföra och kommunicera skönlitterär tolkning och analys.

  Utforska olka sätt på vilka skönlitteratur kan kommentera människa-teknologi-samhälle.

  Innehåll

  Inom ramen för kursen studeras ca 7 romaner, noveller, pjäser eller poesi och texterna diskuteras och analyseras i ett studentdrivet seminarium. Det förekommer även inslag av kreativt skrivande  för att generera diskussion och analys. Seminariediskussionerna omfattar litterära inriktningar, narratologi, läsarstrategier samt litteraturteori. 

  Organisation

  Kursen är schemalagd med ett tretimmars seminarium varje vecka. Till övervägande ges kursen online via zoom. Vissa veckor genomförs seminariet asynkront online via canvas. Ca en gångn i månaden genomförs seminariet på campus

  Litteratur

  Litteraturlista använd för hösten 2022:

  Lewis Carroll. Alice in Wonderland and Through the Looking Glass

  Jenny Diski. Only Human

  Ian McEwan. Saturday

  Jean Rhys. Wide Sargasso Sea

  Tom Stoppard. Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

  Jeanette Winterson. The Stone Gods

  Ytterligare material och då i synnerhet poesi delas ut i samband med seminarier eller via pingpong.

  Om lämpligt används även litteraturen för 'One Book One Chalmers' inom ramen för kursen

  Samtliga titlar beställs till Store

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Graderad bedömning u, 3, 4, 5 baserad på kursens alla uppgifter (seminarieförberedelser och deltagande, loggbok, terminsuppsats) ur vilka studenten gör ett urval oh prsenterar en lärandeportfölj för bedömning. Portföljen kan kompletteras med en muntlig examination vid behov eller för ett högre betyg.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.