Kursplan för Engelska för yrkeslivet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfessional English
 • KurskodLSP127
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63113
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Kursens syfte är att:
• Förbereda studenterna för att använda engelskan som språk i yrkeslivet genom att fokusera på kommunikation till mottagare, som kräver goda kunskaper i engelsk och bra kommunikationsförmåga.
• Träna studenternas förmåga att effektivt förbereda och genomföra kommunikativa uppgifter som tydligt sammanfattar och presenterar olika aspekter av projektarbete på engelska.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Planera och skriva dokument relevanta i ett yrkesmässigt sammanhang t.ex. en ”popular science” text.

Anpassa och presentera information för muntliga sammanhang.

Strukturera information i ett CV för att göra ett starkt intryck.

Innehåll

Muntlig träning genomförs i form av diskussioner samt en presentation av materialet från den populärvetenskapliga texten.

Organisation

Kursen genomförs i föreläsningar och seminarier om två timmar fördelat under läsperiodens veckor. Detta är en ”blended learning” kurs som innebär att vissa seminarier / aktivitieter kommer att ske digitalt. 

Litteratur

Kurskompendium och material distribueras under kursens gång via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkända uppgifter, både skriftliga och muntliga.
Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-09-26: Examinator Examinator ändrat från Kathryn Strong Hansen (strong) till Carina Sjöberg Hawke (carsjobe) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]