Kursplan för Praktisk verkstads- och motorteknik

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPractical workshop
 • KurskodLNB660
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76151
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Övning, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
3,7 hp3,8 hp
  0203 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  3,8 hp3,7 hp

   I program

   Examinator

   • Thomas Lindblom
   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Endast öppen för studenter på Sjöingenjörsprogrammet enligt fastställda uppflyttningskrav.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge kunskap och färdighet i verkstadsarbete.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Motorverkstad
   -Utföra demontering, montering och provkörning av förbränningsmotorer enligt tillverkarens rekommendationer
   -Utföra besiktning, uppmätning och justering enligt tillverkarens rekommendationer inkl. byte av slitna och skadade komponenter
   -Smyga, rita och förklara fartygstekniska grundsystem

   Maskinverkstad
   -Tillämpa säkerhetsföreskrifter
   -Utföra fräsning, svarvning och borrning enligt ritning
   -Utföra hand- och maskingängning med snitt och tapp

   Svets och värmeverkstad
   -Tillämpa säkerhetsföreskrifter
   -Utföra gasskärning, gassvetsning, bågsvetsning(MMA), MIG och TIG-svetsning
   -Utföra hård- och mjuklödning
   -Genomföra härdning
   -Utföra inställning av svetsmaskin

   Rörverkstad
   -Tillämpa säkerhetsföreskrifter
   -Utföra kallbockning
   -Redogöra för kopplingstyper, flänsar, skärringar samt rörarmatur
   -Genomföra svetsning och lödning av rör inkl. provtryckning.

   Filarverkstad
   -Identifiera och praktiskt mäta förekommande gängor
   -Utföra slagning och reparation av gängor
   -Utföra slipning av skärande verktyg
   -Utföra måttagning, sågning, filning och bockning
   -Genomföra ventilreparation

   Underhållsteknik
   -Utföra demontering, montering, skötsel och tillståndskontroll av rullningslager
   -Utföra uppriktning och underhåll av rem- och kopplingstransmission
   -Utföra pumpunderhåll

   Innehåll

   Motorverkstad
   Reparations och underhållsarbete av förbränningsmotorer
   Provkörning, felsökning och diagnostisering
   Mätning och tolkning av spel och slitage
   Maskinverkstad
   Säkerhetsföreskrifter
   Svarvning
   Fräsning
   Borrning
   Gängning
   Slipning

   Svets- och värmeverkstad
   Säkerhetsföreskrifter
   Heta arbeten
   Gasskärning
   MMA, MIG och TIG-svetsning
   Lödning
   Tillsatsmaterial

   Rörverkstad
   Säkerhetsföreskrifter
   Kopplingstyper
   Ventiler och rörarmatur
   Kall och varmbockning
   Provtryckning, tryckklasser

   Filarverkstad
   Gängsystem
   Ventiler
   Ventilreparationer
   Plåtbearbetning

   Underhållsteknik
   Rullningslager och transmissioner inkl. konditionsbestämning och reparation
   Axelkopplingar
   Uppriktning
   Pumpunderhåll
   Packningar och tätningar

   Organisation

   Kursen utgörs av olika moment som examineras löpande under kursen. 
   Arbetsgrupper är en del av kursens upplägg. 

   Litteratur

   Verkstadshandboken Nils-Olof Eriksson / Bo Karlsson 
   Instruktionsböcker
   Handböcker
   Material publicerat på kurshemsidan 

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Moment A 0103 Omfattar Verkstadteknik 


   Moment B 0203 Omfattar Förbränningsmotorteknik

   För slutbetyg i kursen krävs det att både moment A och B är avslutade.


   Examination genomförs löpande  under kursen. Projektarbeten bedöms enligt de lärandemål som är fastställda enligt kursplan. För att godkänt skall uppnås måste alla lärandemål vara uppfyllda.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-III/1 Appropriate use of hand tools, machine tools and measuring instruments for fabrication and repair on board
    Ingår även i kurs:
   • A-III/1 Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment
    Ingår även i kurs:
   • A-III/7 Contribute to shipboard maintenance and repair
    Ingår även i kurs:SSY033,