Kursplan för Praktisk verkstads- och motorteknik

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPractical workshop
 • KurskodLNB660
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76151
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Övning, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3,7 hp3,8 hp0 hp0 hp
0203 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3,8 hp3,7 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Thomas Lindblom
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast öppen för studenter på Sjöingenjörsprogrammet enligt fastställda uppflyttningskrav.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och färdighet i verkstadsarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Motorverkstad
-Utföra demontering, montering och provkörning av förbränningsmotorer enligt tillverkarens rekommendationer
-Utföra besiktning, uppmätning och justering enligt tillverkarens rekommendationer inkl. byte av slitna och skadade komponenter
-Smyga, rita och förklara fartygstekniska grundsystem

Maskinverkstad
-Tillämpa säkerhetsföreskrifter
-Utföra fräsning, svarvning och borrning enligt ritning
-Utföra hand- och maskingängning med snitt och tapp

Svets och värmeverkstad
-Tillämpa säkerhetsföreskrifter
-Utföra gasskärning, gassvetsning, bågsvetsning(MMA), MIG och TIG-svetsning
-Utföra hård- och mjuklödning
-Genomföra härdning
-Utföra inställning av svetsmaskin

Rörverkstad
-Tillämpa säkerhetsföreskrifter
-Utföra kallbockning
-Redogöra för kopplingstyper, flänsar, skärringar samt rörarmatur
-Genomföra svetsning och lödning av rör inkl. provtryckning.

Filarverkstad
-Identifiera och praktiskt mäta förekommande gängor
-Utföra slagning och reparation av gängor
-Utföra slipning av skärande verktyg
-Utföra måttagning, sågning, filning och bockning
-Genomföra ventilreparation

Underhållsteknik
-Utföra demontering, montering, skötsel och tillståndskontroll av rullningslager
-Utföra uppriktning och underhåll av rem- och kopplingstransmission
-Utföra pumpunderhåll

Innehåll

Motorverkstad
Reparations och underhållsarbete av förbränningsmotorer
Provkörning, felsökning och diagnostisering
Mätning och tolkning av spel och slitage
Maskinverkstad
Säkerhetsföreskrifter
Svarvning
Fräsning
Borrning
Gängning
Slipning

Svets- och värmeverkstad
Säkerhetsföreskrifter
Heta arbeten
Gasskärning
MMA, MIG och TIG-svetsning
Lödning
Tillsatsmaterial

Rörverkstad
Säkerhetsföreskrifter
Kopplingstyper
Ventiler och rörarmatur
Kall och varmbockning
Provtryckning, tryckklasser

Filarverkstad
Gängsystem
Ventiler
Ventilreparationer
Plåtbearbetning

Underhållsteknik
Rullningslager och transmissioner inkl. konditionsbestämning och reparation
Axelkopplingar
Uppriktning
Pumpunderhåll
Packningar och tätningar

Organisation

Kursen utgörs av olika moment som examineras löpande under kursen. 
Arbetsgrupper är en del av kursens upplägg. 

Litteratur

Verkstadshandboken Nils-Olof Eriksson / Bo Karlsson 
Instruktionsböcker
Handböcker
Material publicerat på kurshemsidan 

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment A 0103 Omfattar Verkstadteknik 


Moment B 0203 Omfattar Förbränningsmotorteknik

För slutbetyg i kursen krävs det att både moment A och B är avslutade.


Examination genomförs löpande  under kursen. Projektarbeten bedöms enligt de lärandemål som är fastställda enligt kursplan. För att godkänt skall uppnås måste alla lärandemål vara uppfyllda.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Appropriate use of hand tools, machine tools and measuring instruments for fabrication and repair on board
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment
  Ingår även i kurs:
 • A-III/7 Contribute to shipboard maintenance and repair
  Ingår även i kurs:SSY033,