Kursplan för Designintroduktion

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesignintroduction
 • KurskodLMU631
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Dugga 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att introducera olika perspektiv på design och designarbetets problemområden, och designingenjörens möjliga yrkesroller. Vidare syftar kursen till att introducera begrepp och grundläggande metodik för designarbete. Kursen skall även ge studenterna möjlighet att öva sitt seende med avseende på form och volym, samt sin gestaltande förmåga, genom praktiska moment i visualisering av idéer och tankar i två och tre fysiska dimensioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för begreppet design utifrån olika teoretiska och praktiska perspektiv.
 • redogöra för begreppet hållbar utveckling utifrån dimensionerna: social, ekologisk samt ekonomisk hållbarhet och deras kopplingar till yrkesrollen som designingenjör.
 • redogöra för möjliga arbetsområden för en designingenjör.
 • redogöra för olika yrkesgruppers vanligaste arbetsuppgifter inom design/produktutveckling.
 • redogöra för grundläggande teorier och arbetsmetoder inom design/produktutveckling.
 • redogöra för grundläggande teorier inom produktsemantik.
 • idégenerera individuellt och i grupp med hjälp av relevanta metoder.
 • genomföra en enklare produktsemantisk analys.
 • praktiskt kunna tillämpa grundläggande tekniker för produktvisualisering i 3 dimensioner och kunna ta fram en lämplig produktrepresentation m h a olika modellmaterial.
 • praktiskt kunna tillämpa grundläggande tekniker för att gestalta den mänskliga kroppen (kroki).

Innehåll

 • Kursen introducerar grundläggande perspektiv, teorier och begrepp kring design och produktutveckling. Kursen behandlar både perspektiv på produkter och grundläggande arbetssätt som kan användas i designprocessen.
 • Kursen ges som en blandning av föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner kring teorier, metoder och perspektiv på design- och produktutvecklingsarbete.
 • Vidare genomförs krokiövningar (formstudier av den mänskliga kroppen) i vilka studenterna övar på att se och beskriva former och volymer samt övningar i modellframtagning med papp och skummaterial.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök (ca 20 h), övningar (ca 80 h) och eget arbete (ca 100 h). Totalt ca 200 arbetstimmar.

Litteratur

Österlin, K (2016, upplaga 4) ” Design i fokus för produktutveckling”: - Varför ser saker ut som de gör?”. Liber, (ISBN 978-91-47-11273-9 )

Heskett, J (2006) ”Design – En introduktion” Raster förlag, (ISBN: 9789187215728)

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs fordras godkänt på skriftliga inlämningsuppgifter samt dugga, aktivt deltagande på lektioner och vid laborationer samt vid obligatoriska studiebesök under kursen. 80 % närvaro på föreläsningar och laborationer. Betyg sätts som U; underkänd eller G; godkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.