Kursplan för Design och kommunikation

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and communication
 • KurskodLMU610
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Inlämningsuppgift, del A 3,7 hp
Betygsskala: UG
3,7 hp
  0203 Inlämningsuppgift, del B 3,8 hp
  Betygsskala: UG
  3,8 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   -

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper att visualisera, konkretisera och presentera idéer, samt kunskaper om grundformer, perspektiv och skuggning. Kursen skall ge studenterna kunskaper i att öva sitt seende med avseende på form och volym, samt att öva gestaltande förmåga.

   Vidare är kursens syfte att fördjupa och utveckla studenternas kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • upparbeta färdigheter i grundläggande skissteknik.
   • tillämpa skisstekniker för volym och proportion.
   • upparbeta grundläggande färdigheter i design, skiss och layout med digitala verktyg.
   • förstå och använda vektor- och pixelbaserade bildformat.
   • förstå, redogöra för samt tillämpa grundläggande färglära.
   • planera och strukturera sitt skrivande utifrån gällande kriterier för akademisk text med tekniskt innehåll samt effektivt söka, värdera och referera till relevanta källor.
   • tillgodogöra sig och tillämpa färdigheter i muntlig, skriftlig och visuell presentation.

   Innehåll

   Kursen delas in i del A och B.
   • I del A ingår kroki, dvs avbildning av människokroppen samt föremål i syfte att studera form, samt skissteknik och arbete med digitala verktyg. Studenterna övar på att se och beskriva former och volymer. Krokimomentet ges som en handledd halvdag i veckan.
Skissteknik ges som lärarledda övningar. I kursen ingår grundformer, grundläggande skuggningsteknik, samt grundläggande perspektivlära. Vidare ingår kunskap i digitala verktyg såsom Photoshop och Illustrator eller motsvarande programvaror, samt lagring av bilder.  
   • I del B ligger fokus på skrivande och kommunikation. Studenterna arbetar med en omfattande skrivuppgift. Arbetet presenteras även muntligt inför klassen. Moment som rör skrivande i kursen är t.ex. textdisposition, stil, struktur, genrer och regler för källhantering.

   Organisation

   Kursen ges som föreläsningar och övningar. Undervisningen består av föreläsningar (ca 30 h), ritövningar (ca 70 h), och eget arbete (ca 100 h).

   Litteratur

   Kurslitteratur anges vid kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt betyg krävs deltagande i övningar, seminarier och föreläsningar samt att inlämningsuppgifter som hör till kursen är godkända.
 Betyg sätts som U, G.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.