Kursplan för Ytmodellering och solidmodellering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided design, solid- and surface modelling
 • KurskodLMU602
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Inlämningsuppgift, del A 3,8 hp
Betygsskala: UG
0 hp3,8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Inlämningsuppgift, del B 3,7 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3,7 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om moderna datorbaserade konstruktionsmetoder och verktyg för geometrisk beskrivning (modellering) av industriella produkter. Kursen syftar till att introducera och ge grundläggande färdigheter i ytmodellering och solidmodellering. Kursen syftar vidare till att ge insikt i och förståelse för grunderna i ritteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ha tillgodogjort sig kunskaper om och färdigheter i modellering och visualisering i CAID-system.
 • självständigt kunna planera och bygga en digital ytmodell av en angiven produkt.
 • upparbetat förmåga att bygga solidmodeller med hjälp av moderna CAD-program.
 • tillgodogjort sig kunskaper i grundläggande ritteknik inkluderande vyer, snitt, och förenklad ritning.
 • ha tillgodogjort sig kunskaper i ritnings läsning.
 • tillgodogjort sig förståelse för och grundläggande kunskaper i digital ergonomiprogramvara.

Innehåll

Kursen är uppdelad i konstruktionsövningar och föreläsningar. 

Kursen består av två delmoment:

 • Del A: Ytmodellering (CAID) (3,7 hp)
 • Del B: Solidmodellering samt ritteknik (CAD) (3, 8 hp)

I momentet ytmodellering används Autodesk Alias Automotive för att modellera och visualisera ytor. Ergonomiprogramvaran "Jack" läggs in som orienterande moment i A-delen. Grunderna för skapande av presentationsmaterial och beredning för stillbildsrendering introduceras. I solidmodelleringsmomentet används Catia V5. Skapande av detaljritningar, parametrisering och montering av flera komponenter är några av de ingående momenten.
 Ritteknikmomentet tar upp bl.a. olika vyer, måttsättning, dimensionstoleranser, samt ritningsläsning.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar (14 h), ritövningar, CAID-övningar (40 h) och CAD-övningar (40 h) och eget arbete (100 h).

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt betyg fodras godkända konstruktionsuppgifter. Betyg sätts som U eller G.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.