Kursplan för Maskinelement

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine elements
 • KurskodLMU432
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 67120
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0110 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2021 fm L
 • 08 Apr 2021 fm L
 • 16 Aug 2021 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna TME221 Mekanik, Mekanik fortsättningskurs och LMU113 Hållfasthetslära, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen i maskinelement syftar till att kunna analysera och dimensionera ett urval av viktiga typer av maskinelement med tyngdpunkten på mekaniska transmissioner. Ämnet har en central roll för en mekatronikingenjör då en mångfald av maskinelement förekommer inom en mängd olika områden (från hushållsapparater till fordon).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

beskriva funktionen och prestandan hos en del maskinelement som:
 • remtransmissioner.
 • planetväxlar.
 • olika typer av växellådor.
 • skruvtransmissioner.
 • skruvförband.
 • krymp- och pressförband.
 • bromsar.
Studenten ska även ha kunskap att dimensionera maskinelementen ovan. Vidare ska studenten även ha förståelse över funktionen och även kunna genomföra enklare analyser av:
 • kopplingar.
 • fjädrar.
 • lager.
 • kuggväxlar.

Innehåll

I maskinelement används mekanik-, hållfasthets- och matematikkunskaper som "verktyg" för att analysera och dimensionera olika typer av maskinelement. Utöver rena faktakunskaper tränas också viktiga ingenjörsfärdigheter såsom att självständigt göra antaganden och approximationer, att på egen hand strukturera komplexa problem och att handskas med problem som saknar en klar och entydig lösning. De maskinelement som behandlas i kursen är listade ovan.

Organisation

Kursen är uppdelad i integrerade föreläsningar och räkneövningar (50 h) samt även konstruktionsövningar (10 h) och laborationer (4 h) samt enskilt arbete (136 h).

Litteratur

Mägi, Melkersson och Evertsson, Lärobok i Maskinelement, Studentlitteratur, 2017

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänt betyg fodras genomförda och godkända konstruktionsuppgifter och laborationer samt godkänd tentamen. Betyg sätts i skala 3,4,5.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-02-12: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-16 Eftermiddag till 2021-08-16 Förmiddag av Erik Hulthén
   [2021-08-16 7,5 hp, 0110]
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten