Kursplan för Hållfasthetslära

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials
 • KurskodLMU113
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2022 em L
 • 13 Apr 2022 fm L
 • 17 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna MVE575 Matematisk analys, MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer och LMT207 Mekanik, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge de nödvändiga grundkunskaperna inom hållfasthetsläran, vilka möjliggör ingenjörsmässiga beräkningar av spänningar, deformationer och hållfasthet hos maskinkonstruktioner och maskindetaljer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för hållfasthetslärans grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid beräkningar av spänningar och deformationer hos belastade konstruktioner.
 • använda elastiska linjens differentialekvation och elementarfall vid balkböjning.
 • redogöra för begreppet stabilitet samt hantera axialbelastade balkar.
 • genomföra problemlösning avseende de grundläggande belastningsfallen inom hållfasthetsläran.
 • utföra analytiskt arbete samt hantera algebraiska uttryck.

Innehåll

 • Drag- och tryckbelastning.
 • Materialegenskaper.
 • Statiskt bestämda och obestämda problem - tekniska tillämpningar vid drag- och tryckbelastning.
 • Skjuvning.
 • Vridning.
 • Balkböjning - snittstorheter, normalspänningar och skjuvspänningar.
 • Balkböjning - deformationer, elastiska linjens differentialekvation och elementarfall.
 • Stabilitet - axialbelastade balkar.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar (42h), räkneövningar (28h), samt enskilt arbete 130h).

Litteratur

Tore Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära, Tredje upplagan, Studentlitteratur (2001).

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.