Kursplan för Hållfasthetslära, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials, advanced course
 • KurskodLMU111
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65111
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2021 em L
 • 05 Jan 2022 em L
 • 23 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys, MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, LMT202 Mekanik, TME255 Hållfasthetslära, LMA017 Matematisk analys i flera variabler och LMU120 FEM-modellering, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen i hållfasthetslära fk ger en fördjupning i hållfasthetslära med tonvikt på fleraxliga spänningstillstånd och elementär teori för skivor, plattor och skal. Kursen behandlar således fleraxliga spännings- och deformationstillstånd med tekniska tillämpningar. Den syftar till att ge de nödvändiga kunskaper som krävs för att kunna beräkna påkänningar och deformationer i skiv-, platt- och skalkonstruktioner i olika enkla geometrier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara och hantera begreppen fleraxlig spänning och töjning.
 • kunna bestämma huvudspänningar och huvudspänningsriktningar.
 • beskriva och analysera isotrop termoelasticitet.
 • beskriva och analysera plan spänning, plan töjning och axisymmetri.
 • redogöra för stabilitetsbegreppet.
 • kunna analysera enklare stabilitetsproblem.
 • analysera spänningar och deformationer hos skivor, plattor och enklare skal.
 • förklara spänningsfördelningen kring koncentrerade laster.
 • beskriva och analysera spänningskoncentrationsfaktorer.

Innehåll

 • allmänna spännings- och deformationstillstånd.
 • tvådimensionella elasticitetsproblem.
 • balkböjning.
 • vridning.
 • axialsymmetriskt belastade rör och skivor med termiska laster.
 • balkar på fjädrande underlag.
 • energimetoder.
 • modellering av plattor och skal.

Organisation

Undervisningen bedrivs på lektionsform med föreläsningar och inslag av demonstrationsräkningar.

Undervisningen består av lektioner (56 h), samt enskilt arbete (144 h).

Litteratur

Meddelas senare på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma. Slutbetyg 3, 4 eller 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.