Kursplan för Människa - teknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMan and technology
 • KurskodLMU055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65130
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2020 em L
 • 05 Jan 2021 em L
 • 17 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Förståelsen för människan som beslutsfattare och aktör är viktig för prestationsförmåga, funktion och säkerhet i manuella så väl som i högt automatiserade tekniska system. Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa metoder och verktyg för att ta hänsyn till människans förmåga och begränsningar i ett människa-maskinsystem, där hänsyn tas både till människans individuella, fysiska, sociala och mentala kapacitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera och förklara begrepp inom micro-/macroergonomi, arbetsmiljölagstiftningen, säkerhet, riskhantering och underhåll.
 • beskriva, analysera och hantera möjliga etiska konsekvenser ur ett säkerhetsmässigt och humant perspektiv.
 • ha insikt i teknikens roll i samhället där hänsyn tas till människans förmågor och begränsningar i ett människa-maskinsystem.
 • tillämpa de i kursen genomgångna analysverktygen i konkreta verklighetsnära situationer.
 • modellera och genomföra arbetsanalyser med avseende på prestation, säkerhet och ergonomi.
 • värdera resultat från ergonomiska analyser av en arbetsuppgift med avseende på problemidentifiering, analys, utvärdering och förbättringsförslag.
 • genomföra olika typer av riskanalys och riskhantering i tekniska system.
 • beskriva olika typer av produktivitets- och effektivitetsmätning i manuella så väl som i mer automatiserade produktionssystem.

Innehåll

Innehållet täcker människans förutsättningar och villkor i tekniska system och organisatoriska aspekter av detta. Föreläsningarna behandlar hur människa-maskininteraktionen blivit en allt vikigare aspekt av teknikutvecklingen och att den teknik som vi använder har blivit alltmer komplex och svår att förstå. Vidare belyses risker i tekniska system och möjligheter att analysera och hantera dessa på ett adekvat sätt. I korta övningar kommer praktiska tillämpningarna att illustreras för ett flertal analysmetoder. 

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, ev. studiebesök, samt laborationer med olika ergonomi och risk/säkerhetsverktyg.

Litteratur

Arbete och teknik på människans villkor (2015), ISBN: 978-91-7365-202-5 samt övrigt anvisade artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen och duggor, godkända laborationer, aktivt deltagande i övningar samt närvaro vid obligatoriska moment. Betygsskalan är TH, dvs 5, 4, 3 och underkänt.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten