Kursplan för Mekanik, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics, advanced course
 • KurskodLMT212
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0220 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 23 Okt 2023 em L
  • 03 Jan 2024 fm L
  • 21 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMA401 Matematisk analys, MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer och TME221 Mekanik (innehållande statik och partikeldynamik), eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en påbyggnad från grundkursen i grundläggande plan stelkroppsdynamik samt om hur man från ett fysikaliskt och realistiskt mekanikproblem skapar en matematisk modell som man löser numeriskt med hjälp av datorprogrammet MATLAB, och utvärderar resultaten.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • formulera rörelseekvationerna för en stel kropp (eller system av stela kroppar) i allmän plan rörelse med hjälp av kinematiska samband och grundläggande ekvationer.
  • analysera dynamiken hos stela kroppar i 2-dimensioner genom att lösa rörelseekvationerna både analytiskt och numeriskt med hjälp av datorprogrammet MATLAB.

  Innehåll

  Kursen behandlar Svängande system med en frihetsgrad, plan stelkroppsdynamik. Speciella områden som behandlas är rotation kring fix axel, Allmän Plan rörelse. Stor vikt läggs på den matematiska modelleringen och användningen av datorprogrammet MATLAB vid lösandet av dynamiska problem för system med en eller flera frihetsgrader. En obligatorisk konstruktionsuppgift ingår i kursen. Om den blir godkänd innan ordinarie tentamen erhålles 10 bonuspoäng på de tre tentor som ingår i kursen.

  Organisation

  Undervisningen består av integrerade föreläsningar och räkneövningar (60 h) samt enskilt arbete (140 h) innefattande konstruktionsuppgift.

  Litteratur

  Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mikael Enelund: Mekanik, 4e upplagan, Studentlitteratur.
  Sune Olsson, Formelsamling i mekanik.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen med slutbetyg 3, 4 och 5, samt godkänt projektarbete. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.