Kursplan för Mekanik, fortsättningskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics, advanced course
 • KurskodLMT211
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65132
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 11 Jan 2024 em L
 • 05 Apr 2024 em L
 • 19 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys, MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, LMT202 Mekanik, TME255 Hållfasthetslära och LMA017 Matematisk analys i flera variabler, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge en påbyggnad från grundkursen i grundläggande plan stelkroppsdynamik samt om hur man från ett fysikaliskt och realistiskt mekanikproblem skapar en matematisk modell som man löser numeriskt med hjälp av datorprogrammet MATLAB, och utvärderar resultaten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Formulera rörelseekvationerna för en stel kropp (eller system av stela kroppar) i allmän plan rörelse med hjälp av kinematiska samband och grundläggande ekvationer.
 • Analysera dynamiken hos stela kroppar i 2-dimensioner och system av stela kroppar genom att lösa rörelseekvationerna både analytiskt och numeriskt med hjälp av datorprogrammet MATLAB.

Innehåll

Kursen behandlar svängande system med en frihetsgrad, stela kroppens dynamik, system av kroppar. Speciella områden som behandlas är rotation kring fix axel, allmän plan rörelse, konserveringslagar, stöt. Stor vikt läggs på den matematiska modelleringen och användningen av datorprogrammet MATLAB vid lösandet av dynamiska problem för system med en eller flera frihetsgrader. En obligatorisk konstruktionsuppgift ingår i kursen. Om den blir godkänd innan ordinarie tentamen erhålles 10 bonuspoäng på de tre tentor som ingår i kursen.

Organisation

Undervisningen består av integrerade föreläsningar och räkneövningar (60 h) samt enskilt arbete (140 h) innefattande konstruktionsuppgift.

Litteratur

Ragnar Grahn, Per-Åke Jansson, Mikael Enelund, Mekanik, Studentlitteratur, 4:e upplagan. Ytterligare litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med slutbetyg 3, 4 och 5, samt godkänt projektarbete. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-04-28: Block Block C+ borttaget av Bertil Dynefors
   [Kurstillfälle 1]