Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodLMT202
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 11 Mar 2024 fm L
 • 04 Jun 2024 fm L
 • 23 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401/MVE575 Matematisk analys och MVE580MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syfte är att ge de nödvändiga kunskaperna inom mekanik vilka krävs för fördjupade studier inom mekanikområdet samt i närliggande ämnen som maskindynamik, hållfasthetslära, vibrationsteori, maskinkonstruktion etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare statiska och dynamiska problem.
 • hantera kraften som vektor med därtill hörande vektoralgebra.
 • genomföra problemlösning för två- och tredimensionella jämviktsproblem.
 • beräkna masscentrums läge för olika typer av kroppar.
 • redogöra för begreppen: arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
 • formulera den matematiska modellen för ett givet mekaniskt system och genomföra analysen av detsamma.

Innehåll

 • Statik: Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämviktslagar, friläggning av kroppar och system av kroppar, statiskt betstämda och obestämda system. Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Snittkrafter, balkar.
 • Partikeldynamik: Partikelns kinematik. Partikelns kinetik: Rörelselagar och konserveringslagar, arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar (70 h) samt enskilt arbete (130 h).

Litteratur

Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mekanik, Fjärde upplagan, Studentlitteratur (2002). Sune Olsson, Formelsamling i mekanik.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.