Kursplan för Separationsteknik 1

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeparation technology 1
 • KurskodLKT335
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64132
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 03 Jun 2021 fm J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 25 Aug 2021 em J
0204 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Industriell kemi, LKT084, Fysikalisk kemi, LKT053, Teknisk termodynamik, LKT320.

  Syfte

  Kursen skall ge grundläggande teori för masstransport samt kunskap om den för kemisk industri karaktäristiska apparaturen för separation - funktion, konstruktion samt hur dessa beräknas med avseende på dimension och kapacitet. Separationsprocesserna spelar en avgörande roll vid en miljö- och energiteknisk korrekt utformning av alla typer av industriella processer. Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande förståelse för masstransport och de drivande krafter som är grunden till diffusionsprocesserna. Studenten skall också kunna välja lämplig separationsmetod utifrån vilket tillflöde som skall upparbetas. Vidare skall studenten ha kunskap om beräkningsmetoder för dimensionering och kapacitetsuppskattning av diffusionsoperationer samt apparatkännedom om de olika enhetsoperationerna inom ramen för kursen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva vad enhetsoperationerna destillation, absorption, lakning och vätska-vätska-extraktion använder för "separationg agent" samt vad som är drivande kraft för separationen.
  • beskriva och redogöra för funktionen hos ovan nämnda enhetsoperationer.
  • formulera jämviktssamband för system bestående ånga-vätska, vätska-vätska eller fast fas-vätska.
  • använda Sorels och McCabe-Thieles metoder samt grafiska lösningsmetoder för extraktion.
  • använda materialbalanser samt koppla dessa till jämviktssamband.
  • genomföra design och kapacitetsberäkningar för enhetsoperationerna diskuterade i kursen.
  • beskriva massöverföring i termer av två filmteorin.

  Innehåll

  Kursen består av en teoridel på 6 hp och en laborationsdel på 1,5 hp. Diffusionsoperationerna studeras ur ett stegvis alternativt kontinuerligt betraktelsesätt. De enhetsoperationer som studeras är destillation, absorption, fast fas-vätska-extraktion samt vätska-vätskaextraktion. Momentet destillation behandlar separation av binära system i kontinuerligt arbetande destillationskolonner. I anslutning till detta genomgås det teoretiska underlaget såsom jämviktsbegrepp, ångtryck, kokpunkts- och jämviktsdiagram. Två designmetoder, Sorel och McCabe-Thiele presenteras. Vidare studeras destillationskolonnens konstruktion och dimensionering. Enhetsoperationen absorption studeras med designmetoder och apparatur. Teorin för kontinuerlig faskontakt tillämpas på masstransporten i fyllkroppskolonner för absorption. Inom avsnittet extraktion genomgås vätska-vätskaextraktion och fast fas-vätskaextraktion. Vätska-vätskaextraktions för de två fallen två helt oblandbara faser samt delvis blandbara faser diskuteras. Designmetoder och jämviktsbegrepp för dessa fall presenteras.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, demonstrationsräkneövningar samt räknestugor. I kursen ingår två laborationer, destillation samt absorption samt två projekt.

  Litteratur

  Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker i form av skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en problemlösningsdel. För godkänd kurs krävs också godkända laborationer och projekt.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-03-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-10-08 Förmiddag till 2020-10-09 Förmiddag av Schema
    [2021-10-08 6,0 hp, 0104]
   • 2021-02-03: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-10-09 Förmiddag till 2021-10-08 Förmiddag av K Ström
    [2020-10-09 6,0 hp, 0104]