Kursplan för Reaktorprocesser

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProcesses in reactors
 • KurskodLKT331
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 64115
 • Max antal deltagare37 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 26 Okt 2023 em J
 • 03 Jan 2024 fm J
 • 23 Aug 2024 em J
0212 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MVE525 Matematisk analys, LKT053 Fysikalisk kemi, LKT032/033/034 Allmän och oorganisk kemi samt LKT084 Industriell kemi, eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen skall ge grundläggande kunskaper om kemiska reaktorer, både vad gäller fysikalisk-kemiska faktorer (som reaktionshastighet, reaktionsordning och mekanismer) liksom olika reaktortyper (som ideal tank och ideal tub). Laborationer och projektarbeten behandlar industriella kemiska processer, och skall ge träning i planering, instruktion och rapportering som förberedelse för yrkeslivet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter genomgången kurs skall studenterna kunna genomföra grundläggande beräkningar för dimensionering av kemiska reaktorer. Studenterna skall få förståelse för tillämpad fysikalisk kemi med fokus på kemiska reaktionsförlopp, kunna ställa upp och använda material- och värmebalanser samt dimensionera olika ideala reaktortyper. De kommer också att kunna bestämma kinetiska parametrar och utgå från dessa vid reaktorberäkningar.

  Innehåll

  Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar: Grundläggande begrepp inom kemisk kinetik och reaktionsteknik. Material- och värmebalanser i kombination med kemisk reaktion för en process. Experimentell metodik och utvärderingsmetoder för att studera kemiska reaktioner. Olika ideala reaktortyper, deras driftförhållande, kapacitet och designekvationer. Kollisionsmodellen och reaktionsmekanismer. Katalys. Dimensionering av isoterma och icke-isoterma reaktorer.

  Organisation

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, projekt och laborationer. Kursen är indelad i en teoridel (4,5 hp) samt en laboration/projektdel (1,5 hp).

  Litteratur

  P.W. Atkins, Chemical Principles, Freeman, P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press, G.W. Roberts, Chemical Reactions and Chemical Reactors, John Wiley & Sons (2009), G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker i form av en skriftlig tentamen bestående av teori- och problemlösningsuppgifter. För godkänd kurs krävs även godkänt på laboration/projektdelen av kursen. Slutbetyg i skala 3-5 ges baserat på tentamen. För betyg 3 krävs minst 40% av både kemisk kinetik och reactionsteknik delar av tentamen. För betyg 4 och 5 krävs 60 resp. 80% av tentamens totala poängtal.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.